Licencia a registrácia
Bandizip License Policy
How to register Bandizip
In-depth Comparison
Ako získať potvrdenie
Refund Policy
How to unregister Bandizip
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
How to preview images in an archive with Bandizip
How to use Antimalware Scan on Archive
Funkcie a technické požiadavky
Rozbaliť sem
How to split a large file into smaller files with Bandizip
Názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
ZPAQ archive format
Solid Compression
How to open RAR files
How to open ALZ and EGG files
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Viacjadrový procesor
Vysokorýchlostná archivácia
How to modify an archive without decompression
How to open a file in an archive without extraction
How to edit a file and save it in an archive directly
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
How to use Parallel Extraction
Expand folder tree automatically
How to prevent data corruption by safe backup
How to test an archive
How to copy Zone.Identifier information for malware protection
How to change the theme color for Bandizip
How to export and import Bandizip settings
How to uninstall Bandizip
Typy aktualízácií
Parametre príkazového riadka
Bandizip Setup Command Line Parameters
Úvod do systému Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
How to troubleshoot when I can’t install or register Bandizip
How to troubleshoot when I can’t access the email account that I used to buy Bandizip
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
How to troubleshoot when Bandizip opens archive files automatically when I download them on the browser
How to troubleshoot when an icon for archives doesn’t appear properly in the File Explorer
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip doesn’t appear
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip isn’t displayed properly
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract a ZIP archive
How to troubleshoot when Mac Finder can’t extract an encrypted ZIP file
Ako používať neabecedný znak v hesle.
How to test multiple archives
How to attach an executable file (.exe) in Gmail
How to troubleshoot “The parameter is incorrect.”
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti.
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when bdzsfx.x86.sfx is diagnosed as malware
How to run Bandizip on Linux using Wine

Názvy súborov Unicode vo formáte ZIP

UTF-8 je štandardná metóda kódovania znakov na ukladanie v Unicode, ktorá je vyvinutá na zobrazovanie rôznych jazykov.

Vzhľadom k tomu, že Unicode a UTF-8 boli vyvinuté po roku 1990, počiatočná verzia formátu ZIP (vyrobená v 80. rokoch) nepodporovala UTF-8. Pretože sa formát ZIP stal štandardným archívnym formátom a vyžadovala sa podpora Unicode, bolo zavedených niekoľko spôsobov, ako spracovať reťazce UTF-8 na súboroch ZIP.

Bandizip podporuje dva z nich; jedným zo spôsobov je prevod súborov na UTF-8 a druhým je ukladanie ďalších názvov súborov UTF-8 do zvláštneho poľa hlavičky, zatiaľ čo pôvodné sa ukladajú do MBCS.Použitie názvov súborov Unicode v súboroch ZIP (UTF-8)

Bandizip ukladá názvy súborov do súborov ZIP a prevádza ich do UTF-8. Jedná sa o štandardný spôsob ukladania súboru definovaný APPNOTE, napriek tomu niektoré archivátory občas nedokážu rozpoznať súbory ZIP, alebo ich nesprávne spracovať a spôsobiť ich poškodenie. APPNOTE

Uloženie názvov súborov Unicode do ďalšieho poľa hlavičky súboru Zip (UTF-8)

Bandizip ukladá ďalšie názvy súborov UTF-8 do ďalšieho poľa hlavičky formátu ZIP, zatiaľ čo pôvodné ukladá do MBCS. Túto metódu tiež APPNOTE definuje ako „Info-ZIP Unicode Path Extra Field.“ Pretože používa ďalšie pole na ukladanie názvov súborov UTF-8, veľkosť súboru by bola o desiatky bajtov väčšia ako pôvodná. Avšak pôvodné názvy súborov sú uložené v MBCS a preto súbory sú bezpečnejšie a kompatibilnejšie.

Pretože väčšina archivátorov (napríklad 7zip, Winrar a Winzip) podporuje túto funkciu, zabráni poškodeniu vašich súborov v OS s iným jazykom systému.

Obrázok nižšie ukazuje rozdiel medzi používaním a nepoužívaním tejto funkcie pri odosielaní súboru ZIP komprimovaného v kórejskom OS do japonského OS.Použitie názvov súborov Unicode v súboroch tar / tgz (UTF-8)Formáty TAR a TGZ sú archívne formáty používané hlavne v systéme Unix (ktorý používa názvy súborov UTF-8). Táto funkcia umožňuje rozbaliť súbory TAR / TGZ v systéme Unix bez problémov s názvom súboru.

POZNÁMKA: Niektoré aplikácie vo Windows môžu zlyhať pri správnom dekódovaní UTF-8 formátov TAR / TGZ.