Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Bandizipu
Ako zaregistrovať Bandizip
Porovnanie edícií Bandizipu
Bandizip MSE (edícia z obchodu Microsoft Store)
Ako získať potvrdenie
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Bandizipu
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
Ako použiť funkciu Správca hesiel
Ako používať funkciu Oprava archívu
Ako používať funkciu Obnova hesla
Ako zobraziť náhľad obrázkov v archíve s Bandizipom
Ako používať antimalvérovú kontrolu v archíve
Funkcie a technické požiadavky
Ako zbaliť súbory s Bandizipom
Ako rozbaliť súbory s Bandizipom
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako použiť názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Formát archívu ZPAQ
Pevná kompresia
Ako otvárať súbory RAR
Ako otvoriť súbory ALZ a EGG
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť vysokorýchlostnú archiváciu
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako otvoriť súbor v archíve bez rozbalenia
Ako upraviť súbor a uložiť ho priamo do archívu
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
Ako používať paralelné rozbalenie
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako predísť poškodeniu dát bezpečným zálohovaním
Ako testovať archív
Ako skopírovať informácie Zone.Identifier na ochranu pred škodlivým softvérom
Ako zmeniť farbu motívu v Bandizipe
Ako exportovať a importovať nastavenia Bandizipu
Ako odinštalovať Bandizip
Typy aktualizácií
Parametre príkazového riadka
Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka
Bandizip pre Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď nemôžem zaregistrovať Bandizip
Ako riešiť problémy, keď nemôžem získať prístup k e-mailovému účtu, ktorý som použil na nákup Bandizipu
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď Bandizip automaticky otvorí archívne súbory, keď ich stiahnem do prehliadača
Ako riešiť problémy, keď sa ikona archívov nezobrazuje správne v Prieskumníkovi súborov
Ako riešiť problémy, keď sa nezobrazí ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip
Ako riešiť problémy, keď sa ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip nezobrazuje správne
Ako riešiť problémy, keď je rýchlosť zbalenia alebo rozbalenia príliš nízka
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď Mac Finder nedokáže extrahovať zašifrovaný súbor ZIP
Ako používať neabecedný znak v hesle.
Ako testovať viaceré archívy
Ako riešiť problémy, keď „Parameter nieje správny“
Ako riešiť problémy, keď je Bandizip v konflikte s Microsoft Rýchlymi poznámkami
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď je bdzsfx.x86.sfx diagnostikovaný ako malvér
Ako spustiť Bandizip v OS Linux s Wine

Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka

Od verzie 6.0 Bandizip nepoužíva NSIS, ktorý sa používal predtým, ale jedinečný inštalačný program, vyvinutý spoločnosťou Bandisoft.

Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka

/S

  • Inštalácia aplikáciu bez používateľského rozhrania ako NSIS.
  • Ak však počas inštalácie dôjde k chybe, zobrazí sa dialógové okno.

/auto

  • Inštalácia aplikáciu automaticky pomocou používateľského rozhrania.

Ako zaregistrovať Bandizip pomocou parametrov príkazového riadka

/S <email_address> <product_key>

BANDIZIP-SETUP-STD-X64.EXE /auto bandizip@bandisoft.com AAAA-BBBB-CCCC-DDDD

BANDIZIP-SETUP-ENT.EXE /S bandizip@bandisoft.com AAAA-BBBB-CCCC-DDDD

  • Ak máte Bandizip platenú edíciu, môžete parametre použiť na vykonanie jej inštalácie a registrácie súčasne.

Ako vybrať inštalačný priečinok

Použite /D: prepínač na výber inštalačného priečinka pri prvej inštalácii Bandizipu. Tento prepínač je ignorovaný, ak je Bandizip už nainštalovaný.

/D:"DEST FOLDER PATH"

Ak názov priečinka obsahuje medzeru, použite dvojité úvodzovky.

BANDIZIP-SETUP-ENT.EXE /D:"C:\Program Files\BandzipTest"

Prepínač možno použiť s /S alebo /auto.

BANDIZIP-SETUP-ENT.EXE /D:"C:\Program Files\BandzipTest" /auto

Prepínač možno použiť s premennou prostredia (ako %ProgramW6432%) v ceste.

BANDIZIP-SETUP-ENT.EXE /D:"%ProgramW6432%\BandzipTest"

Výstupné kódy

Nasledujú výstupné kódy po inštalácii.

  • 0: Inštalácia prebehla úspešne bez chýb.
  • 1: Pri kopírovaní súborov sa vyskytol uzamknutý súbor, ale používateľ zvolil možnosť Ignorovať.
  • 900-999: Zmiešané