Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Bandizipu
Ako zaregistrovať Bandizip
Porovnanie edícií Bandizipu
Bandizip MSE (edícia z obchodu Microsoft Store)
Ako získať potvrdenie
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Bandizipu
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
Ako použiť funkciu Správca hesiel
Ako používať funkciu Oprava archívu
Ako používať funkciu Obnova hesla
Ako zobraziť náhľad obrázkov v archíve s Bandizipom
Ako používať antimalvérovú kontrolu v archíve
Funkcie a technické požiadavky
Ako zbaliť súbory s Bandizipom
Ako rozbaliť súbory s Bandizipom
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako použiť názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Formát archívu ZPAQ
Pevná kompresia
Ako otvárať súbory RAR
Ako otvoriť súbory ALZ a EGG
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť vysokorýchlostnú archiváciu
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako otvoriť súbor v archíve bez rozbalenia
Ako upraviť súbor a uložiť ho priamo do archívu
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
Ako používať paralelné rozbalenie
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako predísť poškodeniu dát bezpečným zálohovaním
Ako testovať archív
Ako skopírovať informácie Zone.Identifier na ochranu pred škodlivým softvérom
Ako zmeniť farbu motívu v Bandizipe
Ako exportovať a importovať nastavenia Bandizipu
Ako odinštalovať Bandizip
Typy aktualizácií
Parametre príkazového riadka
Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka
Bandizip pre Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď nemôžem zaregistrovať Bandizip
Ako riešiť problémy, keď nemôžem získať prístup k e-mailovému účtu, ktorý som použil na nákup Bandizipu
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď Bandizip automaticky otvorí archívne súbory, keď ich stiahnem do prehliadača
Ako riešiť problémy, keď sa ikona archívov nezobrazuje správne v Prieskumníkovi súborov
Ako riešiť problémy, keď sa nezobrazí ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip
Ako riešiť problémy, keď sa ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip nezobrazuje správne
Ako riešiť problémy, keď je rýchlosť zbalenia alebo rozbalenia príliš nízka
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď Mac Finder nedokáže extrahovať zašifrovaný súbor ZIP
Ako používať neabecedný znak v hesle.
Ako testovať viaceré archívy
Ako riešiť problémy, keď „Parameter nieje správny“
Ako riešiť problémy, keď je Bandizip v konflikte s Microsoft Rýchlymi poznámkami
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď je bdzsfx.x86.sfx diagnostikovaný ako malvér
Ako spustiť Bandizip v OS Linux s Wine

Ako používať antimalvérovú kontrolu v archíve

Vďaka antimalvérovému skenovaciemu rozhraniu (AMSI) z OS Windows 10, poskytuje Bandizip funkciu antimalvérovej kontroly v archíve, ktorá dokáže odhaliť malvér v archíve bez dekompresie.

UPOZORNENIE

 • Táto funkcia je dostupná iba v OS Windows 10.
 • Táto funkcia vykonáva kontrolu pomocou antivírusového softvéru, ktorý je už nainštalovaný v systéme.
 • Táto funkcia nefunguje, ak je v OS Windows 10 vypnutá ochrana v reálnom čase.
 • Táto funkcia nezaručuje, že dokáže odhaliť malvér vo všetkých typoch archívov.
 • V štandardnej edícii Bandizipu táto funkcia kontroluje iba súbor, ktorého veľkosť je 1 MB alebo menej medzi súbormi v archíve.

Spôsob použitia

Otvorte archív pomocou Bandizipu a kliknite na Skenovať na paneli s nástrojmi. V prípade zistenia akéhokoľvek škodlivého softvéru budete upozornení.O antimalvérovom skenovacom rozhraní (AMSI)

Prijímanie protiopatrení proti malvéru je veľmi dôležitou otázkou v prostredí PC. V súlade s tým spoločnosť Microsoft zaviedla štandardné antimalvérové skenovacie rozhranie (AMSI) , ktoré umožňuje softvéru vyvolať iný antivírusový softvér (AV softvér) a vykonávať kontrolu na prítomnosť škodlivého softvéru.Vďaka AMSI je možné antimalvérovú kontrolu vykonávať iba pomocou obsahu v pamäti a nie je potrebné ukladať žiadne infikované súbory do úložiska. Bandizip skenuje archív pomocou AMSI a objavuje malvér v archíve bez rozbalenia.

Viac informácií

 • Windows 10 to offer application developers new malware defenses
 • Windows Dev Center - Antimalware Scan Interface (AMSI)

AV softvér podporujúci AMSI

AMSI je k dispozícii v OS Windows 10 a Windows Defender, ktorý je vstavaným antimalvérovým komponentom OS Windows 10, tiež podporuje AMSI. Aj keď používate iný AV softvér tretej strany, Bandizip môže vykonať antimalvérovú kontrolu pomocou AMSI, ak softvér podporuje AMSI.

AV softvér podporujúci AMSI: (As of June 2021)

 • Windows Defender
 • Avast
 • Comodo
 • Kaspersky
 • McAfee
 • Sophos
 • ESET

Ak AV softvér tretej strany, ktorý je nainštalovaný vo vašom systéme, nepodporuje AMSI, AMSI sa deaktivuje alebo prestane správne fungovať a Bandizip nemôže vykonať antimalvérovú kontrolu.

AV softvér NEpodporujúci AMSI:

 • ALYac
 • Avira
 • eScan
 • Tachyon
 • Tencent PC Manager
 • ViRobot

Prečo musí archivačný softvér poskytovať funkciu antimalvérovej kontroly?

Väčšina AV softvéru dokáže odhaliť malvér (napríklad vírusy a ransomvér) skrytý v archíve. Keďže AV softvér nie je archivačný softvér, antimalvérová kontrola archívu vykonaná výhradne AV softvérom môže zlyhať za nasledujúcich okolností:

 • Archív je šifrovaný.
 • Archív má neobvyklý formát.
 • Archív je komprimovaný neobvyklým algoritmom.
 • AV softvér nekontroluje archívy pred rozbalením.

Archivačný softvér, ako je Bandizip, ktorý sa špecializuje na prácu s archívnymi súbormi, môže poskytnúť rýchlu a presnú detekciu malvéru pomocou kontroly optimalizovanej pre charakteristiky archívu.

Vzorové súbory pre testy detekcie

Vzorové súbory nižšie nie sú detekované ako malvér väčšinou AV softvérov.

Nasledujúce odkazy poskytujú výsledky detekcie vzorových súborov z VirusTotalu. Môžete zistiť, že vzorové súbory AV softvér sotva zistí ako malvér.

 • 1.eicar.com.zpaq
 • 10.eicar(password-is-password).zip
 • 20.eicar.com.txt.lz
 • 21.eicar.com(xz).zip
 • 22.eicar.tar.xz

POZNÁMKA

Vzorky poskytnuté v odkazoch sú testovacie súbory EICAR a NIE skutočný malvér. Viac o EICAR sa môžete dozvedieť v nižšie uvedených odkazoch.

 • https://www.eicar.org
 • https://en.wikipedia.org/wiki/EICAR_test_file

Obmedzenia

Táto funkcia nemusí odhaliť malvér za nasledujúcich podmienok:

 • AV softvér nainštalovaný v systéme nedokáže zistiť samotný typ malvéru.
 • V systéme je nainštalovaných viacero produktov AV softvéru.
 • Ochrana v reálnom čase alebo podpora AMSI AV softvéru sú vypnuté.
 • V archíve sa nachádza ďalší archívny súbor.
 • Podpora AMSI AV softvéru nefunguje správne z iných dôvodov.

Táto funkcia nedokáže zistiť malvér za nasledujúcich podmienok:

 • Veľkosť súboru v archíve je 1 MB alebo väčšia (Bezplatná edícia).
 • Veľkosť súboru v archíve je 10 MB alebo väčšia (Platená edícia).
 • OS nie je Windows 10.
 • Archív je zašifrovaný a nie je možné zadať správne heslo.
 • Bandizip nepodporuje formát alebo kompresný algoritmus, ktorý bol použitý pre archív.

Riešenie problémov

Ak inicializácia AMSI zlyhá, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.0x80070015. Zariadenie nie je pripravené.

Ochrana v reálnom čase je momentálne vypnutá.

 1. Vyberte položku Štart > Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Zabezpečenie systému Windows > Ochrana pred vírusmi a hrozbami > Spravovať nastavenia.
 2. Prepnite nastavenie Rezidentná ochrana na Zapnuté a výberom možnosti Áno overte.

0x80070103. Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie údaje.

AV softvér vo vašom systéme nepodporuje AMSI. Odinštalujte ho a namiesto toho nainštalujte iný AV softvér, podporujúci AMSI, a potom to skúste znova. (OS Windows 10 sa dodáva s Windows Defenderom, vstavaným AV softvérom s podporou AMSI.)