Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Bandizipu
Ako zaregistrovať Bandizip
Porovnanie edícií Bandizipu
Bandizip MSE (edícia z obchodu Microsoft Store)
Ako získať potvrdenie
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Bandizipu
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
Ako použiť funkciu Správca hesiel
Ako používať funkciu Oprava archívu
Ako používať funkciu Obnova hesla
Ako zobraziť náhľad obrázkov v archíve s Bandizipom
Ako používať antimalvérovú kontrolu v archíve
Funkcie a technické požiadavky
Ako zbaliť súbory s Bandizipom
Ako rozbaliť súbory s Bandizipom
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako použiť názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Formát archívu ZPAQ
Pevná kompresia
Ako otvárať súbory RAR
Ako otvoriť súbory ALZ a EGG
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť vysokorýchlostnú archiváciu
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako otvoriť súbor v archíve bez rozbalenia
Ako upraviť súbor a uložiť ho priamo do archívu
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
Ako používať paralelné rozbalenie
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako predísť poškodeniu dát bezpečným zálohovaním
Ako testovať archív
Ako skopírovať informácie Zone.Identifier na ochranu pred škodlivým softvérom
Ako zmeniť farbu motívu v Bandizipe
Ako exportovať a importovať nastavenia Bandizipu
Ako odinštalovať Bandizip
Typy aktualizácií
Parametre príkazového riadka
Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka
Bandizip pre Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď nemôžem zaregistrovať Bandizip
Ako riešiť problémy, keď nemôžem získať prístup k e-mailovému účtu, ktorý som použil na nákup Bandizipu
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď Bandizip automaticky otvorí archívne súbory, keď ich stiahnem do prehliadača
Ako riešiť problémy, keď sa ikona archívov nezobrazuje správne v Prieskumníkovi súborov
Ako riešiť problémy, keď sa nezobrazí ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip
Ako riešiť problémy, keď sa ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip nezobrazuje správne
Ako riešiť problémy, keď je rýchlosť zbalenia alebo rozbalenia príliš nízka
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď Mac Finder nedokáže extrahovať zašifrovaný súbor ZIP
Ako používať neabecedný znak v hesle.
Ako testovať viaceré archívy
Ako riešiť problémy, keď „Parameter nieje správny“
Ako riešiť problémy, keď je Bandizip v konflikte s Microsoft Rýchlymi poznámkami
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď je bdzsfx.x86.sfx diagnostikovaný ako malvér
Ako spustiť Bandizip v OS Linux s Wine

Ako riešiť problémy, keď nemôžem zaregistrovať Bandizip

Kúpil som si licenciu Bandizipu, no nemôžem ho zaregistrovaťProfesionálna edícia Bandizipu si vyžaduje na svoju registráciu pripojenie k internetu. Po úspešnej registrácii už nie je potrebné pripojenie na používanie Bandizipu.

Ak je pripojenie dobré, ale stále sa vyskytuje chyba a nemôžete zaregistrovať Bandizip, skontrolujte, či máte prístup k odkazu nižšie.

https://secure.bandisoft.com

Ak je váš prístup úspešný, prehliadač zobrazí nižšie uvedenú správu.Ak nemáte prístup k odkazu, znamená to, že niečo nie je v poriadku so zabezpečeným pripojením, ktoré je potrebné na registráciu z dôvodu iných problémov so sieťou. Skúste problém vyriešiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Preinštalujte Bandizip.

Odinštalujte Bandizip, ktorý momentálne existuje v počítači. Stiahnite si a nainštalujte najnovšiu verziu Bandizipu z oficiálnej webovej stránky a skúste sa znova zaregistrovať.

» Stiahnuť Bandizip

Nastavte hodiny počítača na správny čas.

Ak hodiny počítača nie sú správne synchronizované, môže to spôsobiť zlyhanie registrácie. Nastavte hodiny na správny čas a skúste to znova.

Vypnite bránu firewall a antivírusový softvér.

Brána firewall alebo antivírusový softvér v systéme môže Bandizipu zabrániť v nadviazaní bezpečného pripojenia na internet. Na chvíľu ho vypnite alebo pridajte Bandizip do zoznamu dôveryhodných aplikácií a skúste to znova.

Povoľte TLS v prehliadači.

Ak je v prehliadači zakázaná akákoľvek verzia TLS, môže to spôsobiť zlyhanie registrácie. Povoľte TLS 1.0/1.1/1.2 v prehliadači nasledovne a skúste to znova.

 1. Otvorte Vlastnosti internetu.
 2. Vyberte kartu Rozšírené.
 3. Povoľte TLS 1.0/1.1/1.2, ako je uvedené nižšie.


Povoliť automatickú aktualizáciu koreňových certifikátov.

V OS Windows je normálne, že koreňové certifikáty sa automaticky aktualizujú. Ak je automatická aktualizácia z nejakých dôvodov zakázaná a v počítači nie je platný certifikát, môže to spôsobiť zlyhanie registrácie. Ak chcete povoliť automatickú aktualizáciu, vyskúšajte nasledujúce kroky.

Keďže toto riešenie vyžaduje, aby používateľ priamo upravil systémový register, odporúča sa vytvoriť zálohu aktuálneho registra.

 1. Otvorte editor registra. (Spustite regedit.exe.)

 2. Prejdite na nasledujúci kľúč databázy Registra.

 3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot
 4. Hodnotu nižšie nastavte na 0. Keďže táto hodnota v systéme Windows v počiatočnom stave neexistuje, môžete ju namiesto toho vymazať.

 5. DisableRootAutoUpdate
 6. Reštartujte počítač a skúste registráciu znova.


Zoznam chybových kódov

Nižšie je uvedený zoznam častých chýb a ich význam.

Kód chyby: 10-0, 0xbad70010-xx

Nedá sa vytvoriť pripojenie k serveru požadované na registráciu. Skontrolujte, či máte prístup na https://secure.bandisoft.com, a ak nie, kontaktujte správcu siete.

Kód chyby: 31-xx, 0xbad70031-xx

Neexistuje žiadne internetové pripojenie alebo brána firewall, alebo iné bezpečnostné systémy blokujú aplikácii prístup na internet. Kontaktujte správcu siete.

Kód chyby: 0x331002-0, 331002-0, 0x50cfa-0

Nedá sa získať prístup ku koreňovému kľúču HKLM. Skontrolujte, či iný softvér tretej strany v systéme nebráni Bandizipu v prístupe ku koreňovému kľúču.

Kód chyby: 331006-0, 333000-0, 331113-0, 0x50cfe-0, 0x514c8-0, 0x50d69-0

E-mailová adresa alebo produktový kľúč (alebo oboje) boli pri registrácii zadané nesprávne. Skontrolujte, či sú všetky informácie zadané správne; namiesto manuálneho zadávania sa odporúča použiť kopírovanie a prilepenie (Ctrl+C, Ctrl+V).

Kód chyby: 99-12002, xxxx-12002, 0xbad70099-12002

Spôsobené vypršaním časového limitu nadväzovania spojenia so serverom. Skontrolujte bránu firewall.

Kód chyby: 99-12029, 31-12029, 0xbad70099-12029, 0xbad70031-12029

Nedá sa nadviazať spojenie so serverom HTTPS. Skontrolujte nastavenia brány firewall alebo TLS.

Kód chyby: 99-12037, 0xbad70099-12037

Žiadny platný koreňový certifikát. Povoliť automatickú aktualizáciu koreňových certifikátov.

Ak chyba pretrváva, aktualizujte OS Windows na najnovšiu verziu a reštartujte počítač.

Kód chyby: 99-12057, 0xbad70099-12057, 0xbad70006-12057

Hodiny počítača nie sú správne synchronizované. Nastavte hodiny na správny čas a skúste to znova.
Ak sú hodiny správne, skúste nasledovné.

 1. Otvorte Vlastnosti internetu.
 2. Vyberte kartu Rozšírené.
 3. Vypnite možnosť „Skontrolovať zrušenie certifikátu servera“.

Kód chyby: 99-2148098052, 0xbad70099-2148098052

Zapríčinené zlyhaním overenia certifikátu nainštalovaného v systéme.

Kód chyby: XX-2148074245

Brána firewall alebo iné bezpečnostné systémy blokujú aplikácii prístup na internet. Kontaktujte správcu siete.

Kód chyby: XX-12007

Zapríčinené zlyhaním rozlíšenia DNS. Zmeňte svoj server DNS.

Kód chyby: 0xbad70006-12157, XX-12157

Používanie starej a nekompatibilnej verzie protokolu TLS.

 1. Otvorte Vlastnosti internetu.
 2. Vyberte kartu Rozšírené.
 3. Povoľte "Použiť TLS 1.2."

Ak sa vám po všetkých vyššie uvedených riešeniach stále nedarí zaregistrovať Bandizip, kontaktujte nás na fóre Bandizipu alebo apps@bandisoft.com.