Licencia a registrácia
Bandizip License Policy
How to register Bandizip
In-depth Comparison
Ako získať potvrdenie
Refund Policy
How to unregister Bandizip
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
How to preview images in an archive with Bandizip
How to use Antimalware Scan on Archive
Funkcie a technické požiadavky
Rozbaliť sem
How to split a large file into smaller files with Bandizip
Názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Solid Compression
How to open RAR files
How to open ALZ and EGG files
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Viacjadrový procesor
Vysokorýchlostná archivácia
How to modify an archive without decompression
How to open a file in an archive without extraction
How to edit a file and save it in an archive directly
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
How to use Parallel Extraction
How to prevent data corruption by safe backup
How to test an archive
How to copy Zone.Identifier information for malware protection
How to change the theme color for Bandizip
How to export and import Bandizip settings
How to uninstall Bandizip
Typy aktualízácií
Parametre príkazového riadka
Bandizip Setup Command Line Parameters
Úvod do systému Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
How to troubleshoot when I can’t install or register Bandizip
How to troubleshoot when I can’t access the email account that I used to buy Bandizip
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
How to troubleshoot when Bandizip opens archive files automatically when I download them on the browser
How to troubleshoot when an icon for archives doesn’t appear properly in the File Explorer
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip doesn’t appear
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip isn’t displayed properly
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract ZIP archive
How to troubleshoot when Mac Finder can’t extract an encrypted ZIP file
Ako používať neabecedný znak v hesle.
How to test multiple archives
How to attach an executable file (.exe) in Gmail
How to troubleshoot “The parameter is incorrect.”
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti.
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when bdzsfx.x86.sfx is diagnosed as malware
How to run Bandizip on Linux using Wine

〈 Nápoveda

Formát archívu 7z

Formát 7z vyvinul a predstavil Igor Pavlov v roku 1999.

Používané formáty 7z, LZMA a LZMA2 sú výkonné kompresné algoritmy a sú zverejnené s otvoreným zdrojovým kódom (voľne dostupné), takže sú veľmi používané v IT priemysle.

Prednosti 7z

7z je v porovnaní s ostatnými starými relatívne nový archívny formát. Tento formát má teda tieto pokročilé funkcie.

  • 7z používa kompresné algoritmy LZMA/LZMA2 s vysokým kompresným pomerom. Najmä LZMA2 je vylepšený, viacvláknový algoritmus LZMA. Čím viac jadier CPU, tým vyššia je rýchlosť kompresie.
  • Podporuje pokročilú metódu šifrovania (AES256).
  • Podporuje šifrovanie názvov súborov. Bez hesla sa nemôžete dostať ani k názvu súboru v archíve.
  • Podporuje pevnú kompresiu, ktorá zlepšuje kompresný pomer pri spracovaní viacerých podobných súborov.
  • Názvy súborov Unicode, spracovanie veľkého súboru nad 4 GB, atď.

Nevýhody 7z

Na dosiahnutie ešte vyššieho kompresného pomeru používa 7z rôzne spôsoby, vrátane kompresie hlavičky.

Vďaka týmto funkciám je však takmer nemožné obnoviť komprimovaný súbor, aj keď je čo i len nepatrne.poškodený.

Dávajte preto pozor, aby ste nepoškodili dôležité súbory, keď ich zálohujete vo formáte 7z.

Na webstránke 7z môžete nájsť informácie o tom, ako obnoviť poškodené súbory 7z, ale úplné obnovenie je veľmi náročné aj pre odborníkov.

Viac informácií: https://www.7-zip.org/recover.html

Funkcie 7z vytvorené s Bandizipom

Bandizip vytvára archívne súbory 7z s vlastným kompresným modulom založeným na LZMA SDK.

Keď komprimujete súbory s Bandizipom, funkcie archívnych súborov sa preto líšia od funkcií súborov vytvorených so 7-zipom nasledovne:

  • Šifrovanie súborov Bandizipom vždy zašifruje hlavičku archívu.
  • Bandizip podporuje iba LZMA a LZMA2; iné kompresné algoritmy používané vo formáte 7z nie sú podporované.