〈 Nápoveda

Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti.

Občas sa môže stať, že na svojej sieťovej jednotke nie je možné otvoriť archív s chybovým hlásením „Neplatný parameter“. ako je uvedené nižšie.Táto chyba sa vyskytne, keď spustíte Bandizip ako správca a Prieskumník súborov v štandardnom používateľskom režime nemôže získať prístup k sieťovej jednotke.

Diagnóza

Otvorte archív na lokálnej jednotke (nie na sieťovej jednotke) pomocou Bandizipu. Ak sa v záhlaví Bandizipu zobrazí text „Administrator“, znamená to, že Bandizip beží v režime správcu.Riešenie problému

  1. Otvorte C:\Program Files\Bandizip.
  2. Pravým tlačidlom myši a kliknite na Bandizip.exea potom na Vlastnosti.
  3. Na karte Kompatibilita vypnite možnosť „Spustiť tento program ako správca“.


Ak chyba pretrváva

  • Ak Bandizip stále beží v režime správcu z iných príčin, odstráňte príčiny a spustite Bandizip ako štandardný užívateľ.
  • Ak je Prieskumník spustený v režime správcu a Bandizip je v štandardnom režime používateľa, rovnaká chyba sa vyskytuje na rovnakom princípe. Spustite program Prieskumník ako štandardný používateľ.