Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Bandizipu
Ako zaregistrovať Bandizip
Porovnanie edícií Bandizipu
Bandizip MSE (edícia z obchodu Microsoft Store)
Ako získať potvrdenie
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Bandizipu
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
Ako použiť funkciu Správca hesiel
Ako používať funkciu Oprava archívu
Ako používať funkciu Obnova hesla
Ako zobraziť náhľad obrázkov v archíve s Bandizipom
Ako používať antimalvérovú kontrolu v archíve
Funkcie a technické požiadavky
Ako zbaliť súbory s Bandizipom
Ako rozbaliť súbory s Bandizipom
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako použiť názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Formát archívu ZPAQ
Pevná kompresia
Ako otvárať súbory RAR
Ako otvoriť súbory ALZ a EGG
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť vysokorýchlostnú archiváciu
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako otvoriť súbor v archíve bez rozbalenia
Ako upraviť súbor a uložiť ho priamo do archívu
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
Ako používať paralelné rozbalenie
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako predísť poškodeniu dát bezpečným zálohovaním
Ako testovať archív
Ako skopírovať informácie Zone.Identifier na ochranu pred škodlivým softvérom
Ako zmeniť farbu motívu v Bandizipe
Ako exportovať a importovať nastavenia Bandizipu
Ako odinštalovať Bandizip
Typy aktualizácií
Parametre príkazového riadka
Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka
Bandizip pre Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď nemôžem zaregistrovať Bandizip
Ako riešiť problémy, keď nemôžem získať prístup k e-mailovému účtu, ktorý som použil na nákup Bandizipu
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď Bandizip automaticky otvorí archívne súbory, keď ich stiahnem do prehliadača
Ako riešiť problémy, keď sa ikona archívov nezobrazuje správne v Prieskumníkovi súborov
Ako riešiť problémy, keď sa nezobrazí ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip
Ako riešiť problémy, keď sa ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip nezobrazuje správne
Ako riešiť problémy, keď je rýchlosť zbalenia alebo rozbalenia príliš nízka
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď Mac Finder nedokáže extrahovať zašifrovaný súbor ZIP
Ako používať neabecedný znak v hesle.
Ako testovať viaceré archívy
Ako riešiť problémy, keď „Parameter nieje správny“
Ako riešiť problémy, keď je Bandizip v konflikte s Microsoft Rýchlymi poznámkami
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď je bdzsfx.x86.sfx diagnostikovaný ako malvér
Ako spustiť Bandizip v OS Linux s Wine

Ako predísť poškodeniu dát bezpečným zálohovaním

Jedna z často kladených otázok na fóre Bandizip je nasledovná: „Skomprimoval som svoje dôležité súbory a vymazal som pôvodné, ale vypisuje mi, že archivované súbory sú poškodené. Čo mám robiť?"

Poškodenie dát sa vzťahuje na chybu v počítačových dátach, ku ktorej dôjde počas čítania, zápisu, spracovania, ukladania alebo prenosu dát; spôsobí neúmyselné zmeny pôvodných dát.

Ak sú dáta poškodené, po zbalení/rozbalení sa môže zobraziť chybové hlásenie, ako je uvedené nižšie.Akonáhle sa to však stane, samotný archivovaný súbor je už poškodený a dáta sa často nedajú obnoviť. Preto je najdôležitejšie zabrániť poškodeniu dát vopred.

Existuje veľa príčin poškodenia dát v archívnom súbore:

Súbor bol poškodený chybou archivátora počas zbalenia.

Každý softvér môže obsahovať chybu. Keďže niektoré chyby sa vyskytujú len za určitých podmienok, zatiaľ čo inokedy sa zdá, že archivátor nemá problém, jedného dňa môže náhle spôsobiť vážne problémy v momente, keď komprimujete svoj dôležitý súbor.

Súbor bol poškodený chybou počas prenosu dát cez internet.

Počas prenosu súboru cez internet sa chyba vyskytuje len zriedka. V niektorých prípadoch však, ak je sieť nestabilná a dôjde k viacerým chybám prenosu súčasne, protokol prenosu súborov ich nedokáže zistiť a súbor sa odošle poškodený.

Súbor bol uložený na cloudovom serveri a je poškodený.

Niektoré cloudové služby využívajú lacné serverové vybavenie a súbor, ktorý je na ňom uložený, sa v porovnaní s bežnými prípadmi často ľahšie poškodí.

Disk alebo jednotka USB, kde bol súbor uložený, bol poškodený.

Hoci sú HDD a SSD relatívne spoľahlivé úložné zariadenia, často sa stáva, že sa dáta poškodia v dôsledku mechanického zlyhania (bez ohľadu na chybu používateľa). A najmä USB disk je úložné zariadenie, na ktorom veľmi často dochádza k poškodeniu dát.

Z týchto dôvodov je možné, že aj bezchybný súbor môže byť zrazu poškodený. A ak je poškodený súbor v archívnom súbore, kvôli jeho charakteristike menšie poškodenie dát vedie k neopraviteľnému zlyhaniu celého súboru.

Ako zabrániť poškodeniu dát a zálohovať dôležité súbory

Zálohujte .si viacero kópií súborov

Pôvodné nemažte. Ak ich potrebujete vymazať, vytvorte a uschovajte si z nich aspoň dve záložné kópie.

Uložte si zálohy na rôznych zariadeniach.

Ak ponecháte všetky zálohy na jedinom úložnom zariadení, pri poškodení zariadenia ich môžete súčasne stratiť. Uschovajte ich oddelene na rôznych zariadeniach.

Použite funkciu „Testovať archív“.

ZIP a ďalšie archívne formáty interne ukladajú informácie o kontrolnom súčte, nazývané CRC a používajú ich na určenie, či je archívny súbor poškodený alebo nie. Pomocou funkcie „Testovať archiv“ kontrolujete, či vaše archívy nie sú poškodené.

Viac informácií o testovaní archívu nájdete na nižšie uvedených odkazoch.
Nápoveda » Testovať archív