Licencia a registrácia
Bandizip License Policy
How to register Bandizip
In-depth Comparison
Ako získať potvrdenie
Refund Policy
How to unregister Bandizip
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
How to preview images in an archive with Bandizip
How to use Antimalware Scan on Archive
Funkcie a technické požiadavky
Rozbaliť sem
How to split a large file into smaller files with Bandizip
Názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
ZPAQ archive format
Solid Compression
How to open RAR files
How to open ALZ and EGG files
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Viacjadrový procesor
Vysokorýchlostná archivácia
How to modify an archive without decompression
How to open a file in an archive without extraction
How to edit a file and save it in an archive directly
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
How to use Parallel Extraction
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako zabrániť poškodeniu údajov bezpečným zálohovaním
How to test an archive
How to copy Zone.Identifier information for malware protection
How to change the theme color for Bandizip
How to export and import Bandizip settings
How to uninstall Bandizip
Typy aktualízácií
Parametre príkazového riadka
Bandizip Setup Command Line Parameters
Úvod do systému Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
How to troubleshoot when I can’t install or register Bandizip
How to troubleshoot when I can’t access the email account that I used to buy Bandizip
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
How to troubleshoot when Bandizip opens archive files automatically when I download them on the browser
How to troubleshoot when an icon for archives doesn’t appear properly in the File Explorer
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip doesn’t appear
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip isn’t displayed properly
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract a ZIP archive
How to troubleshoot when Mac Finder can’t extract an encrypted ZIP file
Ako používať neabecedný znak v hesle.
How to test multiple archives
How to attach an executable file (EXE) in Gmail
How to troubleshoot “The parameter is incorrect.”
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti.
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when bdzsfx.x86.sfx is diagnosed as malware
How to run Bandizip on Linux using Wine

Ako zabrániť poškodeniu údajov bezpečným zálohovaním

Jedna z často kladených otázok na fóre Bandizip je nasledovná: „Skomprimoval som svoje dôležité súbory a vymazal som pôvodné, ale vypisuje mi, že archivované súbory sú poškodené. Čo mám robiť?"

Poškodenie dát sa vzťahuje na chybu v počítačových dátach, ku ktorej dôjde počas čítania, zápisu, spracovania, ukladania alebo prenosu dát; spôsobí neúmyselné zmeny pôvodných dát.

Ak sú dáta poškodené, po zbalení/rozbalení sa môže zobraziť chybové hlásenie, ako je uvedené nižšie.Akonáhle sa to však stane, samotný archivovaný súbor je už poškodený a dáta sa často nedajú obnoviť. Preto je najdôležitejšie zabrániť poškodeniu dát vopred.

Existuje veľa príčin poškodenia údajov v archívnom súbore:

Súbor bol poškodený chybou archivátora počas kompresie.

Každý softvér môže obsahovať chybu. Keďže niektoré chyby sa vyskytujú len za určitých podmienok, zatiaľ čo inokedy sa zdá, že archivátor nemá problém, jedného dňa môže náhle spôsobiť vážne problémy v momente, keď komprimujete svoj dôležitý súbor.

Súbor bol poškodený chybou počas prenosu dát cez internet.

Počas prenosu súboru cez internet sa chyba vyskytuje len zriedka. V niektorých prípadoch však, ak je sieť nestabilná a dôjde k viacerým chybám prenosu súčasne, protokol prenosu súborov ich nedokáže zistiť a súbor sa odošle poškodený.

Súbor bol uložený na cloudovom serveri a je poškodený.

Niektoré cloudové služby využívajú lacné serverové vybavenie a súbor, ktorý je na ňom uložený, sa v porovnaní s bežnými prípadmi často ľahšie poškodí.

Disk alebo jednotka USB, kde bol súbor uložený, bol poškodený.

Hoci sú HDD a SSD relatívne spoľahlivé úložné zariadenia, často sa stáva, že sa dáta poškodia v dôsledku mechanického zlyhania (bez ohľadu na chybu používateľa). A najmä USB disk je úložné zariadenie, na ktorom veľmi často dochádza k poškodeniu dát.

Z týchto dôvodov je možné, že aj bezchybný súbor môže byť zrazu poškodený. A ak je poškodený súbor v archívnom súbore, kvôli jeho charakteristike menšie poškodenie dát vedie k neopraviteľnému zlyhaniu celého súboru.

Ako zabrániť poškodeniu dát a zálohovať dôležité súbory

Zálohujte .si viacero kópií súborov

Pôvodné nemažte. Ak ich potrebujete vymazať, vytvorte a uschovajte si z nich aspoň dve záložné kópie.

Uložte si zálohy na rôznych zariadeniach.

Ak ponecháte všetky zálohy na jedinom úložnom zariadení, pri poškodení zariadenia ich môžete súčasne stratiť. Uschovajte ich oddelene na rôznych zariadeniach.

Použite funkciu „Testovať archív“.

ZIP a ďalšie archívne formáty interne ukladajú informácie o kontrolnom súčte, nazývané CRC a používajú ich na určenie, či je archívny súbor poškodený alebo nie. Pomocou funkcie „Testovať archiv“ kontrolujete, či vaše archívy nie sú poškodené.

Viac informácií o testovaní archívu nájdete na nižšie uvedených odkazoch.
Nápoveda » Testovať archív