Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Bandizipu
Ako zaregistrovať Bandizip
Porovnanie edícií Bandizipu
Bandizip MSE (edícia z obchodu Microsoft Store)
Ako získať potvrdenie
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Bandizipu
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
Ako použiť funkciu Správca hesiel
Ako používať funkciu Oprava archívu
Ako používať funkciu Obnova hesla
Ako zobraziť náhľad obrázkov v archíve s Bandizipom
Ako používať antimalvérovú kontrolu v archíve
Funkcie a technické požiadavky
Ako zbaliť súbory s Bandizipom
Ako rozbaliť súbory s Bandizipom
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako použiť názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Formát archívu ZPAQ
Pevná kompresia
Ako otvárať súbory RAR
Ako otvoriť súbory ALZ a EGG
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť vysokorýchlostnú archiváciu
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako otvoriť súbor v archíve bez rozbalenia
Ako upraviť súbor a uložiť ho priamo do archívu
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
Ako používať paralelné rozbalenie
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako predísť poškodeniu dát bezpečným zálohovaním
Ako testovať archív
Ako skopírovať informácie Zone.Identifier na ochranu pred škodlivým softvérom
Ako zmeniť farbu motívu v Bandizipe
Ako exportovať a importovať nastavenia Bandizipu
Ako odinštalovať Bandizip
Typy aktualizácií
Parametre príkazového riadka
Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka
Bandizip pre Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď nemôžem zaregistrovať Bandizip
Ako riešiť problémy, keď nemôžem získať prístup k e-mailovému účtu, ktorý som použil na nákup Bandizipu
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď Bandizip automaticky otvorí archívne súbory, keď ich stiahnem do prehliadača
Ako riešiť problémy, keď sa ikona archívov nezobrazuje správne v Prieskumníkovi súborov
Ako riešiť problémy, keď sa nezobrazí ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip
Ako riešiť problémy, keď sa ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip nezobrazuje správne
Ako riešiť problémy, keď je rýchlosť zbalenia alebo rozbalenia príliš nízka
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď Mac Finder nedokáže extrahovať zašifrovaný súbor ZIP
Ako používať neabecedný znak v hesle.
Ako testovať viaceré archívy
Ako riešiť problémy, keď „Parameter nieje správny“
Ako riešiť problémy, keď je Bandizip v konflikte s Microsoft Rýchlymi poznámkami
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď je bdzsfx.x86.sfx diagnostikovaný ako malvér
Ako spustiť Bandizip v OS Linux s Wine

Porovnanie edícií Bandizipu

Od verzie 7.0 vychádza Bandizip v 3 edíciách.


Štandardná edícia Profesionálna edícia Podniková edícia
Bezplatná verzia pre bežných používateľov Platená verzia pre profesionálnych používateľov Platená verzia pre podnikových používateľov

Kúpiť teraz

Kúpiť teraz

Hĺbkové porovnanie

Položka Štandardná Profesionálna Podniková
Cena Zadarmo 30 $
Pre jedného používateľa )
20 $
Jeden počítač )
Odporúčané pre Všeobecní používatelia Profesionálni používatelia Podnikoví používatelia
Dostupná pre
jednotlivých domácich používateľov
Dostupná na
komerčné účely
Funkcie Antimalvérové skenovanie )
Maximálny počet vlákien pre
viacjadrové zbalenie
16 64 32
Odstránené reklamy
Správca hesiel
Oprava archívu )
Náhľad obrázka v archíve )
Obnova hesla )
Aktualizovať pravidlá Posledná verzia
(nepovinné)
Posledná verzia
(nepovinné)
Stabilná verzia )
Doba platnosti licencie
po zakúpení
- Trvalá Trvalá
Zmena počtu licencií
po zakúpení
-
Vyžaduje sa zakúpenie dodatočnej licencie

K dispozícii je aktualizácia existujúcej licencie
Offline registrácia ) -
Inštalácia pribaleného softvéru
& Nežiadúca zmena systému

  1. Jeden používateľ môže nainštalovať a používať produkt na viacerých počítačoch.
  2. Vyžaduje sa zakúpenie toľkých licencií, na koľkých PC produkty používate, a zakúpenie aspoň 2 licencií.
  3. Pozrite si Nápovedu „Ako používať antimalvérové skenovanie v archíve“.
  4. Pozrite si Nápovedu „Ako používať opravu archívu“.
  5. Pozrite si Nápovedu „Ako zobraziť náhľad obrázkov v archíve s Bandizipom“.
  6. Pozrite si Nápovedu „Ako používať obnovu hesla“.
  7. Na rozdiel od ostatných edícií Podniková edícia poskytuje upozornenie na aktualizáciu iba vtedy, keď je jej nová verzia plne stabilná.
  8. Profesionálna edícia si vyžaduje na registráciu internetové pripojenie. Podniková edícia poskytuje offline registráciu, ktorá si nevyžaduje internetové pripojenie.