Licencia a registrácia
Bandizip License Policy
How to register Bandizip
In-depth Comparison
Ako získať potvrdenie
Refund Policy
How to unregister Bandizip
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
How to preview images in an archive with Bandizip
How to use Antimalware Scan on Archive
Funkcie a technické požiadavky
Rozbaliť sem
How to split a large file into smaller files with Bandizip
Názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Solid Compression
How to open RAR files
How to open ALZ and EGG files
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Viacjadrový procesor
Vysokorýchlostná archivácia
How to modify an archive without decompression
How to open a file in an archive without extraction
How to edit a file and save it in an archive directly
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
How to use Parallel Extraction
How to prevent data corruption by safe backup
How to test an archive
How to copy Zone.Identifier information for malware protection
How to change the theme color for Bandizip
How to export and import Bandizip settings
How to uninstall Bandizip
Typy aktualízácií
Parametre príkazového riadka
Bandizip Setup Command Line Parameters
Úvod do systému Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
How to troubleshoot when I can’t install or register Bandizip
How to troubleshoot when I can’t access the email account that I used to buy Bandizip
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
How to troubleshoot when Bandizip opens archive files automatically when I download them on the browser
How to troubleshoot when an icon for archives doesn’t appear properly in the File Explorer
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip doesn’t appear
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip isn’t displayed properly
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract ZIP archive
How to troubleshoot when Mac Finder can’t extract an encrypted ZIP file
Ako používať neabecedný znak v hesle.
How to test multiple archives
How to attach an executable file (.exe) in Gmail
How to troubleshoot “The parameter is incorrect.”
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti.
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when bdzsfx.x86.sfx is diagnosed as malware
How to run Bandizip on Linux using Wine

〈 Nápoveda

Rozbaliť semKliknutím pravým tlačidlom myši na vaše archívne súbory sa v ponuke zobrazí položka „Rozbaliť sem“. Táto funkcia funguje nasledovne:

  1. Ak je v archíve iba jeden súbor, rozbalí sa do aktuálneho umiestnenia.


  2. Ak sú všetky súbory v archíve zbalené v jednom priečinku, ten sa rozbalí do aktuálneho umiestnenia. V prípade, ako je uvedený nižšie, sa v aktuálnom umiestnení vytvorí priečinok "fotografie" a všetky súbory sa rozbalia do tohto priečinka.


  3. V ostatných prípadoch sa vaše súbory rozbalia do priečinka (názov-archívu). V prípade, ako je príklad uvedený nižšie, sa v aktuálnom umiestnení vytvorí priečinok „fotografie_A“ a všetky súbory sa rozbalia do priečinka. Ak už existuje priečinok s rovnakým názvom, namiesto toho sa vytvorí (názov-archívu) (2), (názov-archívu) (3) ....


Archívne súbory komprimované v systéme Unix sú často zoskupené do jedného priečinka. Keď tieto súbory rozbalíte do priečinka s názvom archívu, môže byť nepohodlné mať viac priečinkov s rovnakým názvom.

V tomto prípade je užitočné použiť „Rozbaliť sem“. Bandizip automaticky určí, či rozbalí súbory do aktuálneho priečinka alebo do priečinka s názvom archívu.