〈 Nápoveda

Ako používať neabecedný znak v hesle.

Ak pri vytváraní archívu ZIP pomocou Bandizipu nastavíte heslo obsahujúce akýkoľvek neabecedný znak jazyka (napríklad čínske znaky), zobrazí sa nižšie uvedené chybové hlásenie.Ak má archív vo formáte ZIP heslo obsahujúce akýkoľvek neabecedný znak, nie je možné rozbaliť archív v systéme, ktorý je založený na inom jazyku, ako je jazyk obsiahnutý v hesle. Chybové hlásenie Bandizipu je proaktívne opatrenia, aby sa zabránilo problému.

Na nastavenie hesla v neabecednom jazyku pre archív môžete použiť formát 7Z, ktorý podporuje heslo v Unicode; v dialógovom okne „Nový archív“ vyberte 7Z a zadajte požadované heslo.POZNÁMKA: Pre heslo archívu ZIP sú k dispozícii nasledujúce typy znakov.

  • Číslica (0123...9)
  • Malé písmeno (abcd ... z)
  • Veľké písmeno (ABCD ... Z)
  • Špeciálny znak (! @ # $ ...)
  • Miesto