Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Bandizipu
Ako zaregistrovať Bandizip
Porovnanie edícií Bandizipu
Bandizip MSE (edícia z obchodu Microsoft Store)
Ako získať potvrdenie
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Bandizipu
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
Ako použiť funkciu Správca hesiel
Ako používať funkciu Oprava archívu
Ako používať funkciu Obnova hesla
Ako zobraziť náhľad obrázkov v archíve s Bandizipom
Ako používať antimalvérovú kontrolu v archíve
Funkcie a technické požiadavky
Ako zbaliť súbory s Bandizipom
Ako rozbaliť súbory s Bandizipom
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako použiť názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Formát archívu ZPAQ
Pevná kompresia
Ako otvárať súbory RAR
Ako otvoriť súbory ALZ a EGG
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť vysokorýchlostnú archiváciu
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako otvoriť súbor v archíve bez rozbalenia
Ako upraviť súbor a uložiť ho priamo do archívu
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
Ako používať paralelné rozbalenie
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako predísť poškodeniu dát bezpečným zálohovaním
Ako testovať archív
Ako skopírovať informácie Zone.Identifier na ochranu pred škodlivým softvérom
Ako zmeniť farbu motívu v Bandizipe
Ako exportovať a importovať nastavenia Bandizipu
Ako odinštalovať Bandizip
Typy aktualizácií
Parametre príkazového riadka
Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka
Bandizip pre Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď nemôžem zaregistrovať Bandizip
Ako riešiť problémy, keď nemôžem získať prístup k e-mailovému účtu, ktorý som použil na nákup Bandizipu
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď Bandizip automaticky otvorí archívne súbory, keď ich stiahnem do prehliadača
Ako riešiť problémy, keď sa ikona archívov nezobrazuje správne v Prieskumníkovi súborov
Ako riešiť problémy, keď sa nezobrazí ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip
Ako riešiť problémy, keď sa ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip nezobrazuje správne
Ako riešiť problémy, keď je rýchlosť zbalenia alebo rozbalenia príliš nízka
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď Mac Finder nedokáže extrahovať zašifrovaný súbor ZIP
Ako používať neabecedný znak v hesle.
Ako testovať viaceré archívy
Ako riešiť problémy, keď „Parameter nieje správny“
Ako riešiť problémy, keď je Bandizip v konflikte s Microsoft Rýchlymi poznámkami
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď je bdzsfx.x86.sfx diagnostikovaný ako malvér
Ako spustiť Bandizip v OS Linux s Wine

Ako používať funkciu Obnova hesla

POZNÁMKA

 • Táto funkcia je dostupná len v Profesionálnej edícii Bandizipu (nie je k dispozícii v Podnikovej edícii).
 • V Štandardnej edícii Bandizipu nemôže heslo, ktoré sa má obnoviť, presiahnuť maximálnu dĺžku 4 znakov.
 •    Download Bandizip   
  Kúpiť teraz 〉

 • Táto funkcia nezaručuje, že dokáže obnoviť všetky typy hesiel.
  Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom texte.

Obnova hesla Bandizipom

Ak stratíte heslo svojho archívu, táto funkcia môže heslo obnoviť pomocou vyhľadávania hrubou silou.

Ak je napríklad vaše heslo štvormiestne číslo, môžete ho nájsť tak, že zadáte 10000 čísel (0000, 0001, 0002, 0003, …, 9999) jedno po druhom. Na rovnakom princípe možno jednoduché heslo (8 alebo menej znakov) ľahko nájsť vyskúšaním všetkých možných kombinácií.Obnova hesla Bandizipom podporuje optimalizáciu šifrovacieho algoritmu a viacjadrové spracovanie, čo umožňuje ultrarýchle obnovenie. Ak je archív vo formáte ZIP spracovaný pomocou Intel i9 9900k, táto funkcia zvládne 300 000 000 hesiel za sekundu.

Ako používať funkciu

 1. Kliknite na Nástroje > Obnova hesla….


 2. Otvorte zašifrovaný archív na obnovenie a postupujte podľa pokynov v dialógovom okne.


Ako dlho potrvá obnovenie môjho hesla?

Čas potrebný na obnovu závisí od mnohých premenných. Formát archívu, šifrovací algoritmus, dĺžka hesla a typy znakov použitých v hesle, môžu značne ovplyvniť odhadovaný čas obnovy.

Odhadovaný čas obnovy

Ak sa archív vo formáte ZIP spracuje s Intel 13900K na obnovu hesla pomocou číslic a malých písmen
(Rýchlosť spracovania: 1,000,000,000/s)

 • Heslo z 1~7 znakov: menej ako 2 minúty
 • 8 znakov: 2 hodiny
 • 9 znakov: 2 dni
 • 10 znakov: 50 dní
 • 11 znakov: 5 rokov
 • 12 znakov: 160 rokov
 • 13 znakov: 6,000 rokov

Obmedzenia

 • Táto funkcia podporuje formáty ZIP, ZIPX, RAR, 7Z, EGG a ALZ.
 • Táto funkcia nepodporuje archívy RAR a 7Z so šifrovaním názvu súboru (keď sú ich hlavičky súborov zašifrované).
 • Táto funkcia vyžaduje oveľa dlhší čas na obnovu archívov RAR a 7Z kvôli ich silnejšiemu šifrovaciemu algoritmu (môže spracovať iba desiatky za sekundu).
 • Táto funkcia môže vyžadovať oveľa dlhší čas na obnovenie archívu, ak kompresný algoritmus, použitý pre archív, nie je Deflate (ale LZMA, RAW atď.), alebo šifrovací algoritmus nie je ZipCrypto (ale AES128, AES256 atď.).
 • Táto funkcia nepodporuje prácu s GPU.

Ukážky

Nižšie sú uvedené ukážky súborov na testovanie tejto funkcie. Heslo každého archívu je zahrnuté v názve archívu.