〈 Nápoveda

Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne

Automatická detekcia kódovanej stránky je navrhnutá tak, aby rozpoznávala reťazce MBCS kódovanej stránky použitých v systéme DOS a menila ich na reťazce Unicode.

Táto funkcia však nemôže zaručiť 100% presnosť, pretože používa metódu odhadu s danými reťazcami, preto treba pri jej používaní byť opatrní z dôvodu nefunkčnosti, a to najmä vtedy, keď sú uvedené texty krátke alebo sú uvedené podobné texty.