Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Bandizipu
Ako zaregistrovať Bandizip
Porovnanie edícií Bandizipu
Bandizip MSE (edícia z obchodu Microsoft Store)
Ako získať potvrdenie
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Bandizipu
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
Ako použiť funkciu Správca hesiel
Ako používať funkciu Oprava archívu
Ako používať funkciu Obnova hesla
Ako zobraziť náhľad obrázkov v archíve s Bandizipom
Ako používať antimalvérovú kontrolu v archíve
Funkcie a technické požiadavky
Ako zbaliť súbory s Bandizipom
Ako rozbaliť súbory s Bandizipom
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako použiť názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Formát archívu ZPAQ
Pevná kompresia
Ako otvárať súbory RAR
Ako otvoriť súbory ALZ a EGG
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť vysokorýchlostnú archiváciu
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako otvoriť súbor v archíve bez rozbalenia
Ako upraviť súbor a uložiť ho priamo do archívu
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
Ako používať paralelné rozbalenie
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako predísť poškodeniu dát bezpečným zálohovaním
Ako testovať archív
Ako skopírovať informácie Zone.Identifier na ochranu pred škodlivým softvérom
Ako zmeniť farbu motívu v Bandizipe
Ako exportovať a importovať nastavenia Bandizipu
Ako odinštalovať Bandizip
Typy aktualizácií
Parametre príkazového riadka
Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka
Bandizip pre Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď nemôžem zaregistrovať Bandizip
Ako riešiť problémy, keď nemôžem získať prístup k e-mailovému účtu, ktorý som použil na nákup Bandizipu
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď Bandizip automaticky otvorí archívne súbory, keď ich stiahnem do prehliadača
Ako riešiť problémy, keď sa ikona archívov nezobrazuje správne v Prieskumníkovi súborov
Ako riešiť problémy, keď sa nezobrazí ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip
Ako riešiť problémy, keď sa ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip nezobrazuje správne
Ako riešiť problémy, keď je rýchlosť zbalenia alebo rozbalenia príliš nízka
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď Mac Finder nedokáže extrahovať zašifrovaný súbor ZIP
Ako používať neabecedný znak v hesle.
Ako testovať viaceré archívy
Ako riešiť problémy, keď „Parameter nieje správny“
Ako riešiť problémy, keď je Bandizip v konflikte s Microsoft Rýchlymi poznámkami
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď je bdzsfx.x86.sfx diagnostikovaný ako malvér
Ako spustiť Bandizip v OS Linux s Wine

Ako použiť funkciu Správca hesiel

Bandizip poskytuje správcu hesiel od verzie 7.0. Ak často používate na zbaľovanie a rozbaľovanie archívov dlhé a zložité heslá, správca hesiel vám môže uľahčiť prácu.

UPOZORNENIE

 • Správca hesiel ukladá vaše heslá do registra a nešifruje ich. Heslá môžu byť prezradené útočníkom aj s hlavným heslom.
 • Heslá uložené v registri môžu byť poškodené z rôznych príčin. Ak používate veľmi zložité heslo, NIKDY sa úplne nespoliehajte na správcu hesiel.
 • Pomocou „Export nastavení Bandizipu“ sa tiež exportujú heslá v správcovi hesiel.

POZNÁMKA

Uloženie nového hesla do správcu hesiel
 1. Kliknite na Možnosti > Správca hesiel….
 2. Kliknite na Pridať a zadajte nové heslo. Na identifikáciu hesla môžete zadať aj zobrazované meno.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Heslá uložené v správcovi hesiel môžete vymazať, upraviť alebo zmeniť.

POZNÁMKA: Ak zatvoríte dialógové okno kliknutím na tlačidlo Koniec alebo X (namiesto tlačidla OK), žiadne úpravy, ktoré v dialógovom okne vykonáte, sa neuložia.

Zbalenie s uloženým heslom 1. Pri vytváraní nového archívu kliknite na Nastaviť heslo….
 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku napravo od priestoru na zadanie hesla. Môžete nájsť zoznam hesiel uložených v správcovi hesiel.
  Ak ste pri ukladaní hesla zadali zobrazované meno, namiesto samotného hesla sa zobrazí meno.
 3. Vyberte požadované heslo alebo zobrazované meno a kliknite na tlačidlo OK.

Rozbalenie pomocou uloženého hesla

Ak je heslo v archíve uložené aj vo vašom správcovi hesiel, bude zadávanie hesla jednoduchšie. 1. Pri rozbaleníi zašifrovaného archívu sa zobrazí dialógové okno na zadanie hesla.
  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku napravo od priestoru na zadanie hesla. Môžete nájsť zoznam hesiel uložených v správcovi hesiel.
 2. Vyberte správne heslo alebo zobrazované meno pre archív a kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie hlavného hesla

Ak nie je nastavené hlavné heslo, heslá uložené v správcovi hesiel môže zobraziť každý, kto použije počítač. Ak používate správcu hesiel na verejnom alebo zdieľanom počítači, dôrazne sa odporúča nastaviť hlavné heslo. 1. Otvorte správcu hesiel a kliknite na Nastaviť hlavné heslo….
 2. Zadajte požadované hlavné heslo a kliknite na tlačidlo OK.

POZNÁMKA: Ak zatvoríte dialógové okno kliknutím na tlačidlo Koniec alebo X (namiesto tlačidla OK), žiadne úpravy, ktoré v dialógovom okne vykonáte, sa neuložia.

Po nastavení hlavného hesla sa pri priamom prístupe k správcovi hesiel alebo pri prezeraní hesiel uložených v správcovi hesiel na (ro)zbalenie vyžaduje zadanie hlavného hesla.

Ak ste zabudli svoje hlavné heslo, po zobrazení výzvy na zadanie hlavného hesla kliknite na tlačidlo Obnoviť. Majte na pamäti, že resetovaním hlavného hesla sa odstránia aj všetky informácie o heslách uložených v správcovi hesiel.