Stiahnuť | Ukážky | Kúpiť teraz | Nápoveda | WebP | Ako na to | História | Fórum
Základné informácie
Ako otvoriť súbor GIF/WebP/MP4 alebo video a vytvoriť nový súbor GIF/WebP alebo video
Ako vytvoriť GIF/WebP/MP4 z obrázkov
Ako vystrihnúť snímky z animácie GIF/WebP/MP4
Ako zmeniť farbu GIF/WebP/MP4
Ako uložiť každý snímok ako súbor obrázka (PNG/JPG)
Ako aplikovať efekty/pridať texty do vybraných snímok
Nahrávanie
Ako nahrať celú obrazovku
Ako prispôsobiť okno nahrávania inému programu
Ako nahrať efekty kliknutí myšou
Zmenšiť veľkosť súboru
Ako zmenšiť veľkosť súboru GIF/WebP
Ako odstrániť duplicitné snímky v animáciách GIF/WebP/MP4
Prevod
Ako previesť GIF/WebP na video (MP4/WebM)
Ako vytvoriť riadkové nálepky (prevod GIF na APNG)
Ako vytvoriť APNG z obrázkov PNG
Ako vytvoriť video (WebM) s priehľadným pozadím
Texty, četové bubliny, nálepky, obrázky
Ako vložiť texty do animovaného GIF/WebP/MP4
Ako pridať efekty animácie na texty/nálepky/obrázky
Ako cenzurovať animovaný GIF (pridať mozaikový efekt)
Ako vložiť obrázky alfa kanála do animovaného GIF/WebP/MP4
Slučka, opakovanie, rýchlosť, zmena veľkosti
Ako vytvoriť spätne prehrávanú animáciu GIF/WebP/MP4
Ako zastaviť opakované prehrávanie GIF/WebP zo slučky
Ako zmeniť rýchlosť GIF/WebP/MP4
Ako vytvoriť plynulé opakovanie GIF/WebP/MP4
Ako zmeniť veľkosť/otočiť/preklopiť GIF/WebP/MP4
Koláž, orámovanie, fotorámik
Ako vytvoriť koláž videa/GIF
Ako pridať orámovanie do GIF/WebP/MP4
Ako vytvoriť GIF/WebP/MP4 so zaoblenými rohmi
Ako vytvoriť okrúhly GIF/WebP/MP4
Ako vložiť animovaný GIF do vlastných fotorámikov
Ako pridať orámovanie okolo GIF/WebP/MP4
Špeciálne funkcie Honeycamu
Ako vytvoriť krátky prehľad GIF/WebP z videa (MP4/Youtube)
Ako zabrániť strate farieb pri ukladaní do formátu GIF
Ako pridať efekt zväčšenia animácie do animácie GIF/videa

Ako vytvoriť APNG z obrázkov PNG

Honeycam umožňuje zlúčiť viacero obrázkov PNG a vytvoriť jeden súbor APNG bez straty dát z alfa kanála. Optimalizácia sa vykonáva spolu s vytvorením súboru, čím sa práca zjednoduší.


Usporiadajte obrázky PNG, ktoré sa majú zlúčiť.


Spustite Honeycam a kliknutím na Importovať importujte obrázky PNG v poradí.

Ak nie je potrebná zmena veľkosti, vyberte možnosť „Prispôsobiť veľkosti 1. obrázku“.


V okne Upraviť skontrolujte, či sa balík obrázkov správne prehráva.

Zmeňte oneskorenie snímok, ak je rýchlosť prehrávania príliš vysoká alebo príliš nízka.


Kliknite na Uložiť a uložte obrázky ako súbor APNG.


Výsledný súbor

Porovnanie veľkosti súboru s výsledkami iných programovPoužite optimalizáciu APNG od Honeycamu na výrazné zníženie veľkosti vytvoreného súboru APNG. Nasleduje porovnanie medzi výslednými súbormi PNG Assemblera a Honeycamu, ktoré sú vytvorené z rovnakých obrázkov PNG.

PNG Assembler
(48.4KB)
Honeycam
(32.1KB)