Základné informácie
Ako otvoriť súbor GIF/WebP/MP4 alebo video a vytvoriť nový súbor GIF/WebP alebo video
Ako vytvoriť GIF/WebP/MP4 z obrázkov
Ako vystrihnúť snímky v GIF/WebP/MP4
How to change the color of GIF/WebP/MP4
How to save each frame as an image file(PNG/JPG)
How to apply effects/add texts on the selected frames
Nahrávanie
How to record a window
How to record mouse click effects
Zmenšiť veľkosť súboru
Ako zmenšiť veľkosť súboru GIF/WebP
How to remove duplicate frames in animated GIF/WebP/MP4
Prevod
How to convert GIF/WebP to video(MP4/WebM)
How to create LINE stickers (Converting GIF to APNG)
How to create APNG from PNG images
How to make a video(WebM) with a transparent background
Texty, četové bubliny, nálepky, obrázky
How to insert texts on animated GIF/WebP/MP4
How to add animation effects on texts/stickers/images
How to censor an animated GIF(add a mosaic effect)
How to insert alpha channel images on animated GIF/WebP/MP4
Slučka, opakovanie, rýchlosť, zmena veľkosti
Ako vytvoriť spätne prehrávanú animáciu GIF/WebP/MP4
Ako zastaviť opakované prehrávanie GIF/WebP zo slučky
Ako zmeniť rýchlosť GIF/WebP/MP4
Ako vytvoriť plynulé opakovanie GIF/WebP/MP4
How to resize/rotate/mirror GIF/WebP/MP4
Koláž, okraj, fotorámik
How to Make a Video/GIF Collage
How to add border to GIF/WebP/MP4
How to make GIF/WebP/MP4 with round corners
How to make round GIF/WebP/MP4
How to put animated GIF in your own photo frames
How to add a border around GIF/WebP/MP4
Špeciálne funkcie Honeycamu
How to make a summarized GIF/WebP from a short video(MP4/Youtube)
How to prevent color loss when saving as GIF
How to add zoom animation effecs on animated GIFs/videos
Atď.
How to upload WebP images on websites incompatible with WebP

Ako otvoriť súbor GIF/WebP/MP4 alebo video a vytvoriť nový súbor GIF/WebP alebo video

Z existujúceho súboru GIF/WebP alebo video súboru je ľahké vytvoriť nový súbor GIF/WebP alebo video súbor.

Kliknutím na tlačidlo Upraviť súbor otvoríte.

Alebo jednoducho pretiahnite súbor.

Pre video súbor môžete vybrať rozsah, ktorý chcete upraviť.

Po otvorení súboru sa zobrazí karta Upraviť. Teraz je rad na vás, aby ste vykonali úpravy.

Ak chcete do otvoreného súboru pridať ďalší súbor GIF/WebP/MP4 alebo video, stačí kliknúť na tlačidlo + v ľavom rohu. V prípade, že dva súbory GIF/WebP/MP4 alebo video majú rôznu výšku alebo šírku, výška a šírka sa upravia na rovnakú veľkosť prvého súboru.

Ak ho chcete vložiť na určené miesto, potiahnite a pustite súbor do zoznamu snímok, kam ho chcete vložiť.

Po dokončení stačí kliknúť na tlačidlo Uložiť v pravom rohu.

V dialógovom okne Uložiť jednoducho vyberte formát, ktorý chcete uložiť, a dokončite kliknutím na tlačidlo Uložiť.