Stiahnuť | Ukážky | Kúpiť teraz | Nápoveda | WebP | Ako na to | História | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Honeycamu
Ako zaregistrovať Honeycam
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Porovnanie edícií Honeycamu
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Honeycamu
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Funkcie a technické podmienky
Formáty GIF, WebP a WebM
Formát APNG
Kvantizácia
FPS (snímky-obrázky za sekundu)
Ako zmenšiť veľkosť súboru
Prechod
Použiť Dither na vylepšenie obrázkov
Maximálna dĺžka záznamu
Použiť odkladací priestor na disku
Použiť DXGI
Priame uloženie vo formáte MP4
Nápoveda o úpravách
Ako vložiť / upraviť / animovať texty
Ako vložiť/upraviť/animovať četové bubliny
Ako vložiť/upraviť/animovať nálepky
Ako používať efekty fotorámika
Ako pridať kreslenie a text do animácie GIF
Tipy pre Honeycam
Ako zachovať kvalitu obrázkov pri opätovnom ukladaní ako GIF
Uložiť názov pracovného súboru (ako aktuálneho) po úprave
Klávesové skratky pre Honeycam
Uložiť všetky nastavenia
Riešenie problémov
Online overenie zlyhalo
Vstupný bod nebol nájdený
Ako aktualizovať Honeycam
Ako spustiť Honeycam ako správca
Súbor animácie WebP sa na iPhone neprehráva plynulo
Ako bezplatne nainštalovať kodek AV1
Keď sa Honeycam bezdôvodne vypne
Keď Honeycam zlyhá pri otváraní videa
Po uložení animácie do formátu GIF čas prehrávania nie je rovnaký
Pri ukladaní súborov GIF je využitie procesora príliš vysoké

꿀캠 구매를 위한 반디소프트 계좌 정보

홈페이지에서 제품을 온라인으로 구매하시기 어려운 경우 계좌이체 또는 무통장 입금으로 구매하실 수 있습니다.

계좌이체로 제품을 구매하실 경우 라이선스 발송에 최대 3근무일이 소요되므로 가급적 온라인으로 구매해 주시기 바랍니다.

  • 계좌 번호: 국민은행 025201-00-002608
  • 예금주: (주)반디소프트인터내셔널
  • 입금 후 apps@bandisoft.com 으로 구매 확인 이메일을 보내 주시면 3근무일 이내에 라이선스 및 제품 키를 이메일로 보내드립니다.
  • 이메일 내용: [꿀캠] 홍길동, xxxxxx원 입금 완료. xxxxxx@naver.com 으로 꿀캠 XX PC 라이선스를 보내 주세요.

전자세금계산서 및 현금영수증 발급 안내

  • 전자세금계산서(사업자): 이메일에 사업자 등록증 사본을 첨부해 주시기 바랍니다.
  • 현금영수증(개인): 이메일에 휴대 전화 번호를 기입해 주시기 바랍니다.