Stiahnuť | Ukážky | Kúpiť teraz | Nápoveda | WebP | Ako na to | História | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Honeycamu
Ako zaregistrovať Honeycam
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Porovnanie edícií Honeycamu
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Honeycamu
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Funkcie a technické podmienky
Formáty GIF, WebP a WebM
Formát APNG
Kvantizácia
FPS (snímky-obrázky za sekundu)
Ako zmenšiť veľkosť súboru
Prechod
Použiť Dither na vylepšenie obrázkov
Maximálna dĺžka záznamu
Použiť odkladací priestor na disku
Použiť DXGI
Priame uloženie vo formáte MP4
Nápoveda o úpravách
Ako vložiť / upraviť / animovať texty
Ako vložiť/upraviť/animovať četové bubliny
Ako vložiť/upraviť/animovať nálepky
Ako používať efekty fotorámika
Ako pridať kreslenie a text do animácie GIF
Tipy pre Honeycam
Ako zachovať kvalitu obrázkov pri opätovnom ukladaní ako GIF
Uložiť názov pracovného súboru (ako aktuálneho) po úprave
Klávesové skratky pre Honeycam
Uložiť všetky nastavenia
Riešenie problémov
Online overenie zlyhalo
Vstupný bod nebol nájdený
Ako aktualizovať Honeycam
Ako spustiť Honeycam ako správca
Súbor animácie WebP sa na iPhone neprehráva plynulo
Ako bezplatne nainštalovať kodek AV1
Keď sa Honeycam bezdôvodne vypne
Keď Honeycam zlyhá pri otváraní videa
Po uložení animácie do formátu GIF čas prehrávania nie je rovnaký
Pri ukladaní súborov GIF je využitie procesora príliš vysoké

Prechod

Honeycam poskytuje funkciu prechodu, vďaka ktorej sa váš animovaný súbor prirodzenejšie opakuje (slučka) pridaním efektu spojenia medzi poslednou snímkou a prvou snímkou animácie.


Originálny súbor Pridaný prechod

Prekrývanie Postupné blednutie
Postupné stmavenie Blikanie

Ako pridať prechod  1. Vyberte snímku, po ktorej sa prechod spustí.
  2. Kliknite na „Prechod…“ v ponuke Upraviť alebo na „Pridať prechod“v paneli s nástrojmi.
  3. Vyberte typ prechodu, upravte ostatné nastavenia a potom kliknite na „OK“.
    • Snímky: počet snímok pridaných pre prechod.
    • Oneskorenie snímky : oneskorenie každej snímky.

Nastavenia snímky

Môžete upraviť nastavenia snímok, aby ste vytvorili prechod s rýchlosťou a dojmom, ktorý chcete. Pamätajte však, že viac snímok vedie k väčšej veľkosti súboru. Ak k prechodu priradíte príliš veľa snímok, váš súbor bude príliš veľký a nevhodný na svoj účel.

Prechod snímok  1. Po pridaní prechodu môžete zistiť, že pod vybranú snímku sa pridajú prechodové snímky (označené „[TR]”).
  2. Rovnako, ako pri ostatných snímkach, môžete upraviť oneskorenie snímok alebo snímky vymazať, aby ste zmenili typ prechodu, ak nie ste spokojní s typom existujúceho.

Výber viacerých snímok

Môžete vybrať viacero prechodových snímok nasledovne: vyberte prvú snímku [TR] a potom podržte stlačený kláves Shift a vyberte poslednú snímku [TR]. Výberom viacerých prechodových snímok môžete upraviť oneskorenie snímok alebo vymazať všetky snímky naraz.