Stiahnuť | Ukážky | Kúpiť teraz | Nápoveda | WebP | Ako na to | História | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Honeycamu
Ako zaregistrovať Honeycam
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Porovnanie edícií Honeycamu
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Honeycamu
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Funkcie a technické podmienky
Formáty GIF, WebP a WebM
Formát APNG
Kvantizácia
FPS (snímky-obrázky za sekundu)
Ako zmenšiť veľkosť súboru
Prechod
Použiť Dither na vylepšenie obrázkov
Maximálna dĺžka záznamu
Použiť odkladací priestor na disku
Použiť DXGI
Priame uloženie vo formáte MP4
Nápoveda o úpravách
Ako vložiť / upraviť / animovať texty
Ako vložiť/upraviť/animovať četové bubliny
Ako vložiť/upraviť/animovať nálepky
Ako používať efekty fotorámika
Ako pridať kreslenie a text do animácie GIF
Tipy pre Honeycam
Ako zachovať kvalitu obrázkov pri opätovnom ukladaní ako GIF
Uložiť názov pracovného súboru (ako aktuálneho) po úprave
Klávesové skratky pre Honeycam
Uložiť všetky nastavenia
Riešenie problémov
Online overenie zlyhalo
Vstupný bod nebol nájdený
Ako aktualizovať Honeycam
Ako spustiť Honeycam ako správca
Súbor animácie WebP sa na iPhone neprehráva plynulo
Ako bezplatne nainštalovať kodek AV1
Keď sa Honeycam bezdôvodne vypne
Keď Honeycam zlyhá pri otváraní videa
Po uložení animácie do formátu GIF čas prehrávania nie je rovnaký
Pri ukladaní súborov GIF je využitie procesora príliš vysoké

Keď Honeycam zlyhá pri otváraní videa

Počnúc verziou Honeycamu v. 3.41 bola pridaná funkcia na výber a načítanie len časti videa, ak je veľkosť súboru väčšia ako určitá veľkosť (predvolené nastavenie je 10 MB).

Ak pretiahnete video súbor z prieskumníka súborov do Honeycamu, prehrá sa ukážka videa a môžete vybrať a importovať celý video súbor alebo jeho časť.

V niektorých systémoch sa však vyskytli hlásenia o problémoch, pri ktorých táto funkcia nefungovala správne, čo viedlo k abnormálnemu ukončeniu programu. Zdá sa, že tento problém súvisí s MFPlayerom, videoprehrávačom poskytovaným spoločnosťou Microsoft, ktorý sa vyskytol pri inicializácii Direct3D.

Ak narazíte na tento problém, vypnite možnosť „Použiť MFPlayer“ v Nastavenia > Pokročilé v Honeycame.