License & Registration
Licenčná politika Honeycam
How to register Honeycam
Get your product key again
Honeycam Edition Comparison
Refund Policy
How to unregister Honeycam
Features & Technical Terms
GIF, WebP, and WebM formats
APNG format
Quantization
FPS (Frames Per Second)
How to reduce file size
Transition
Use Dither
Maximum recording length
Use Disk Swap
Use DXGI
Help about Editing
How to insert/edit/animate texts
How to insert/edit/animate chatbubbles
How to insert/edit/animate stickers
How to use the photo frame effects
Ako pridať kreslenie a text do animácie GIF
Honeycam Tips
How to maintain the quality of images when re-saving as GIF
Save as the working(current) file name after editing
Hotkeys for Honeycam
Troubleshooting
Online Authentication Failed
Entry Point Not Found
How to update Honeycam
How to run Honeycam as Admin
Animated WebP doesn't play smoothly on iPhone!
How to install HEVC codec for free

Ako pridať kreslenie a text do animácie GIF

Honeycam poskytuje funkcie, ktorými môžete vložiť kreslenie a text do animácií GIF. Poďme si vytvoriť zábavnú animáciu GIF.


Pridať kreslenie a text do všetkých snímok

Po nahraní obrazovky z You Tube alebo importovaní existujúceho súboru animácie GIF / WebP kliknite na tlačidlo Vložiť text a kreslenie do snímok na paneli s nástrojmi a prepnite na obrazovku kreslenia.


Na obrazovke kreslenia môžete vložiť text alebo kresliť, ako je uvedené nižšie.


Výsledný súbor animácie


Pridajte kresbu alebo text do vybraných snímok

Ak je to potrebné, môžete tiež pridať kreslenie a text len do vybraných snímok, nie do všetkých. Vyberte požadované snímky v zozname snímok, ako je uvedené nižšie, a potom vyberte z ponuky "Vložiť do vybraných snímok".


V dolnej časti obrazovky kreslenia sú uvedené snímky označené takto.


Výsledný súbor animácie


Späť

Ak chcete zrušiť akciu, stlačte klávesovú skratku Ctrl + Z.