Stiahnuť | Ukážky | Kúpiť teraz | Nápoveda | WebP | Ako na to | História | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Honeycamu
Ako zaregistrovať Honeycam
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Porovnanie edícií Honeycamu
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Honeycamu
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Funkcie a technické podmienky
Formáty GIF, WebP a WebM
Formát APNG
Kvantizácia
FPS (snímky-obrázky za sekundu)
Ako zmenšiť veľkosť súboru
Prechod
Použiť Dither na vylepšenie obrázkov
Maximálna dĺžka záznamu
Použiť odkladací priestor na disku
Použiť DXGI
Priame uloženie vo formáte MP4
Nápoveda o úpravách
Ako vložiť / upraviť / animovať texty
Ako vložiť/upraviť/animovať četové bubliny
Ako vložiť/upraviť/animovať nálepky
Ako používať efekty fotorámika
Ako pridať kreslenie a text do animácie GIF
Tipy pre Honeycam
Ako zachovať kvalitu obrázkov pri opätovnom ukladaní ako GIF
Uložiť názov pracovného súboru (ako aktuálneho) po úprave
Klávesové skratky pre Honeycam
Uložiť všetky nastavenia
Riešenie problémov
Online overenie zlyhalo
Vstupný bod nebol nájdený
Ako aktualizovať Honeycam
Ako spustiť Honeycam ako správca
Súbor animácie WebP sa na iPhone neprehráva plynulo
Ako bezplatne nainštalovať kodek AV1
Keď sa Honeycam bezdôvodne vypne
Keď Honeycam zlyhá pri otváraní videa
Po uložení animácie do formátu GIF čas prehrávania nie je rovnaký
Pri ukladaní súborov GIF je využitie procesora príliš vysoké

Po uložení animácie do formátu GIF rýchlosť prehrávania a čas prehrávania nie sú rovnaké, ako u originálu.

Pri zachytávaní videa alebo načítavaní videosúboru a jeho uložení ako GIF môže mať výsledný uložený súbor GIF iný čas a rýchlosť prehrávania ako originál.

Pri súboroch GIF je časová presnosť každého snímku 10 milisekúnd (0,01 sekundy). Z dôvodu nedostatočnej časovej presnosti, keď sa zachytené video alebo animácia uloží ako GIF, bude rozdiel medzi pôvodným videom a rýchlosťou prehrávania.

Napríklad v prípade videa s rýchlosťou 30 obr/s je trvanie každej snímky 0,033 alebo 0,034 sekundy, ale pri uložení ako GIF bude 0,03 alebo 0,04 sekundy, čo môže spôsobiť iba rozdiel v rýchlosti prehrávania oproti pôvodnému videu.

Až do verzie 4.22 ukladal Honeycam pri ukladaní súborov GIF iba na dve desatinné miesta, čo viedlo k výraznejšiemu rozdielu v rýchlosti od pôvodného videa, ale počnúc verziou 4.23 bola aplikovaná časová korekcia, aby sa minimalizoval rozdiel v rýchlosti prehrávania od originálneho videa.

Z dôvodu obmedzení formátu súboru sa však GIFy nemusia ukladať presne s rovnakou rýchlosťou prehrávania ako originálne video. Ak teda potrebujete presne rovnaký čas a rýchlosť prehrávania, odporúčame použiť formát WebP.

» Porovnanie animácií GIF a WebP