Stiahnuť | Ukážky | Kúpiť teraz | Nápoveda | WebP | Ako na to | História | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Honeycamu
Ako zaregistrovať Honeycam
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Porovnanie edícií Honeycamu
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Honeycamu
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Funkcie a technické podmienky
Formáty GIF, WebP a WebM
Formát APNG
Kvantizácia
FPS (snímky-obrázky za sekundu)
Ako zmenšiť veľkosť súboru
Prechod
Použiť Dither na vylepšenie obrázkov
Maximálna dĺžka záznamu
Použiť odkladací priestor na disku
Použiť DXGI
Priame uloženie vo formáte MP4
Nápoveda o úpravách
Ako vložiť / upraviť / animovať texty
Ako vložiť/upraviť/animovať četové bubliny
Ako vložiť/upraviť/animovať nálepky
Ako používať efekty fotorámika
Ako pridať kreslenie a text do animácie GIF
Tipy pre Honeycam
Ako zachovať kvalitu obrázkov pri opätovnom ukladaní ako GIF
Uložiť názov pracovného súboru (ako aktuálneho) po úprave
Klávesové skratky pre Honeycam
Uložiť všetky nastavenia
Riešenie problémov
Online overenie zlyhalo
Vstupný bod nebol nájdený
Ako aktualizovať Honeycam
Ako spustiť Honeycam ako správca
Súbor animácie WebP sa na iPhone neprehráva plynulo
Ako bezplatne nainštalovať kodek AV1
Keď sa Honeycam bezdôvodne vypne
Keď Honeycam zlyhá pri otváraní videa
Po uložení animácie do formátu GIF čas prehrávania nie je rovnaký
Pri ukladaní súborov GIF je využitie procesora príliš vysoké

Priame uloženie zachytenej obrazovky do súboru MP4

Ak chcete uložiť nahraný obsah priamo bez toho, aby ste museli prejsť do dialógového okna uloženia, môžete použiť funkciu priameho uloženia MP4. Táto funkcia je užitočná, keď potrebujete zachytiť nahrávaný objekt v krátkych, po sebe idúcich záberoch, ako je napríklad zachytenie dôležitých momentov športových zápasov.Povolenie funkcie priameho uloženia vám umožní stlačiť tlačidlo nahrávania a uložiť aktuálne nahrané video ako súbor MP4 do určeného priečinka. Ak si neželáte, aby sa uložený priečinok po priamom uložení automaticky otvoril, môžete vypnúť možnosť prezerania uloženého súboru.

Nahrávanie bez časového limitu

Na nahrávanie bez časového limitu môžete použiť funkciu priameho uloženia MP4 na nahrávanie z obrazovky bez časového limitu (pridaná funkcia vo verzii 4.24). Zatiaľ čo Honeycam obmedzuje čas nahrávania maximálne na 1 hodinu (3600 sekúnd), s priamym uložením MP4 môžete nahrávať bez limitu, pokiaľ vám to priestor na disku dovolí.


Všimnite si, že ak povolíte nahrávanie bez časového limitu, automaticky sa nastaví možnosť vymazania snímok na zlepšenie výkonu. Honeycam ponechá všetky snímky na úpravu počas bežného nahrávania, ale počas nahrávania bez časového limitu vymaže staršie snímky, ktoré presahujú povolenú pamäť, aby sa predišlo zníženiu výkonu.

Pozor! Pri použití funkcie priameho uloženia MP4 sa žiadny zvuk neukladá!