Stiahnuť | Ukážky | Kúpiť teraz | Nápoveda | WebP | Ako na to | História | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Honeycamu
Ako zaregistrovať Honeycam
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Porovnanie edícií Honeycamu
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Honeycamu
Ako získať znova svoj produktový kľúč
Funkcie a technické podmienky
Formáty GIF, WebP a WebM
Formát APNG
Kvantizácia
FPS (snímky-obrázky za sekundu)
Ako zmenšiť veľkosť súboru
Prechod
Použiť Dither na vylepšenie obrázkov
Maximálna dĺžka záznamu
Použiť odkladací priestor na disku
Použiť DXGI
Priame uloženie vo formáte MP4
Nápoveda o úpravách
Ako vložiť / upraviť / animovať texty
Ako vložiť/upraviť/animovať četové bubliny
Ako vložiť/upraviť/animovať nálepky
Ako používať efekty fotorámika
Ako pridať kreslenie a text do animácie GIF
Tipy pre Honeycam
Ako zachovať kvalitu obrázkov pri opätovnom ukladaní ako GIF
Uložiť názov pracovného súboru (ako aktuálneho) po úprave
Klávesové skratky pre Honeycam
Uložiť všetky nastavenia
Riešenie problémov
Online overenie zlyhalo
Vstupný bod nebol nájdený
Ako aktualizovať Honeycam
Ako spustiť Honeycam ako správca
Súbor animácie WebP sa na iPhone neprehráva plynulo
Ako bezplatne nainštalovať kodek AV1
Keď sa Honeycam bezdôvodne vypne
Keď Honeycam zlyhá pri otváraní videa
Po uložení animácie do formátu GIF čas prehrávania nie je rovnaký
Pri ukladaní súborov GIF je využitie procesora príliš vysoké

Klávesové skratky pre Honeycam

Honeycam podporuje veľa klávesových skratiek pre rýchlejšie a pohodlnejšie použitie.

Hlavné klávesové skratky

 • Karta Nahrať: Ctrl+R
 • Karta Upraviť: Ctrl+E
 • Karta Spravovať: Ctrl+M
 • O programe: F1
 • Nastavenia: F5
 • Otvoriť súbor: Ctrl+O
 • Zatvoriť súbor: F4
 • Otvoriť priečinok: F3
 • Ďalšia karta: Ctrl+Tab
 • Predošlá karta: Ctrl+Shift+Tab
 • Koniec: Esc

Klávesové skratky myši

 • Zväčšiť: Ctrl+Mouse wheel Up
 • Zmenšiť: Ctrl+Mouse wheel Down

Klávesové skratky pre kartu Nahrať

 • Nahrať/Zastaviť nahávanie Ctrl+Shift+X
 • Pozastaviť nahrávanie: Ctrl+Shift+P
 • Zmeniť polohu panela s nástrojmi (hore/dole): Ctrl+T
 • Uložiť aktuálnu pozíciu a veľkosť: Ctrl+Shift+G
 • Ísť na uloženú pozíciu: Ctrl+G
 • Uložiť aktuálnu pozíciu na poz1: Ctrl+Shift+1
 • Uložiť aktuálnu pozíciu na poz.2: Ctrl+Shift+2
 • Uložiť aktuálnu pozíciu na poz.3: Ctrl+Shift+3
 • Uložiť aktuálnu pozíciu na poz.4: Ctrl+Shift+4
 • Presunúť na uloženú pozíciu1: Ctrl+1
 • Presunúť na uloženú pozíciu2: Ctrl+2
 • Presunúť na uloženú pozíciu3: Ctrl+3
 • Presunúť na uloženú pozíciu4: Ctrl+4
 • Zmeniť veľkosť okna na 300 x 200: 1
 • Zmeniť veľkosť okna na 320x240: 2
 • Zmeniť veľkosť okna na 400x300: 3
 • Zmeniť veľkosť okna na 480x360: 4
 • Zmeniť veľkosť okna na 640x360: 5
 • Zmeniť veľkosť okna na 720x480: 6
 • Zmeniť veľkosť okna na 800x600: 7
 • Zmeniť veľkosť okna na 960x720: 8
 • Zmeniť veľkosť okna na 1280x720: 9

Klávesové skratky pre kartu Upraviť

 • Vložiť prechodové efekty: T
 • Zmeniť veľkosť/Otočiť/Preklopiť: R
 • Orezať: C
 • Vystrihnúť snímky: X
 • Prehľad videa: S
 • Obmedziť počet snímok Q
 • Efekty filtra: F
 • Vložiť kreslenie do snímok: D
 • Vložiť texty/nálepky/obrázky: B
 • Fotorámiky: A
 • Efekt zväčšenia animácie: W
 • Prehrať/pozastaviť: Space
 • Zväčšiť: Ctrl+➕
 • Zmenšiť: Ctrl+➖
 • 100 % úroveň zobrazenia (skutočná veľkosť): Ctrl+0
 • Ďalšia úroveň zväčšenia (50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %): Z
 • Na ďalšiu snímku: Downwards Arrow(⬇)
 • Na predošlú snímku: Upwards Arrow(⬆)
 • Na prvú snímku: Home
 • Na poslednú snímku: End
 • Na prvú snímku na nasledujúcej strane: PgUp
 • Na poslednú snímku na nasledujúcej strane: PgDn
 • Uložiť všetko ako: Ctrl+S
 • Uložiť vybrané snímky ako: Ctrl+Shift+S
 • Exportovať vybrané snímky ako: Ctrl+Shift+E
 • Späť: Ctrl+Z
 • Vymazať aktuálnu snímku: Del
 • Nastaviť oneskorenie vybraných snímok: Ctrl+F
 • Skopírovať aktuálnu snímku do schránky: Ctrl+C
 • Prilepiť aktuálnu snímku zo schránky: Ctrl+V
 • Príprava na kopírovanie vybratých snímok: Ctrl+C
 • Príprava na vystrihnutie vybratých snímok: Ctrl+X
 • Prilepiť vybrané snímky pred aktuálnu snímku: Ctrl+V
 • Prilepiť vybrané snímky za aktuálnu snímku: Ctrl+Shift+V

Klávesové skratky pre kartu Spravovať

 • Premenovať: F2
 • Otvoriť aktuálny priečinok pomocou Prieskumníka: F3
 • Zväčšiť: Ctrl+➕
 • Zmenšiť: Ctrl+➖
 • Na ďalší súbor: Downwards Arrow(⬇)
 • Na predošlý súbor: Upwards Arrow(⬆)
 • Na prvý súbor: Home
 • Na posledný súbor: End
 • Na prvý súbor na nasledujúcej stránke: PgUp
 • Na posledný súbor predošlej strany: PgDn