Stiahnuť | Kúpiť teraz | História | Nápoveda | Fórum

Ako zobrazovať súbory SVG (.svg) s BandiViewom

SVG je webový vektorový obrázkový formát súboru. Formát SVG sa stal populárnym pomerne nedávno, ale na prezeranie súborov SVG môžete používať aj BandiView.

   Download BandiView   

screenshot

POZNÁMKA

Hoci formát SVG poskytuje širokú škálu funkcií, BandiView (a knižnice SVG, ktoré používa), nepodporuje všetky funkcie formátu na 100 % a niektoré súbory SVG sa nemusia s BandiViewom zobrazovať správne.

Ak máte takýto súbor SVG, otvorte ho v aplikácii Adobe Illustrator, vyberte SVG Tiny 1.1 pre profily SVG, ako je uvedené nižšie, uložte súbor a skúste to znova.


illustrator option