Stiahnuť | Kúpiť teraz | História | Nápoveda | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika BandiViewu
Ako zaregistrovať BandiView
Ako riešiť problém, keď nemožno zaregistrovať BandiView
Ako riešiť problém "Produkt bol zaregistrovaný na príliš veľkom počte zariadení."
BandiView v porovnaní s Honeyviewom
Funkcie a technické podmienky
Klávesové skratky BandiViewu
Parametre príkazového riadku
Režim zobrazenia Webtoon (webové komiksy)
Ako nakonfigurovať výstup videa v BandiViewe
Ako exportovať a importovať nastavenia BandiViewu
Formáty súborov podporované BandiViewom
Ako zobrazovať súbory CLIP STUDIO PAINT (.clip) s BandiViewom
Ako zobrazovať súbory PSD (.psd) s BandiViewom
Ako zobrazovať súbory SVG (.svg) s BandiViewom
Podpora BandiViewu pre obrázky v HDR
Podpora HDR v BandiViewe
Ako zapnúť nastavenia HDR v OS Windows
Príklady na podporu HDR
Tipy a triky
Ako nastaviť BandiView, aby automaticky spúšťal prezentáciu

Klávesové skratky BandiViewu

Pohyb

Akcia Klávesová skratka Príkaz v rozhraní príkazového riadku
Prvý obrázokHomeCMD_KEY_HOME
Posledný obrázokEndCMD_KEY_END
Ďalší/predošlý obrázokPageDN
PageUP
Backspace
NumPad .
NumPad0
CMD_PAGE_NEXT
CMD_PAGE_PREV
Ďalší/predošlý 10-ty obrázokCtrl+PageDN
Ctrl+PageUP
CMD_PAGE_NEXT10
CMD_PAGE_PREV10
Ďalší priečinok (archív)]CMD_FOLDERARCHIVE_NEXT
Predošlý priečinok (archív)[CMD_FOLDERARCHIVE_PREV
Prvý/posledný obrázokCtrl+Home
Ctrl+End
CMD_PAGE_FIRST
CMD_PAGE_LAST
Navigátor súborovEnterCMD_NAVIGATE
Ďalšia/predošlá snímka animácieAlt+PageDN
Alt+PageUP
CMD_ANIM_NEXT
CMD_ANIM_PREV
Režim Webtoon: Ďalší/predošlý obrázokShift+PageDN
Shift+PageUP
CMD_WEBTOON_NEXT
CMD_WEBTOON_PREV
Náhodný ďalší/predošlý obrázokCtrl+Alt+PageDN
Ctrl+Alt+PageUp
CMD_PAGE_NEXT_RAND
CMD_PAGE_PREV_RAND

Akcia

Akcia Klávesová skratka Príkaz v rozhraní príkazového riadku
Ukončiť BandiViewCtrl+W
ESC
X
CMD_EXIT
Otvoriť súborCtrl+OCMD_OPEN
Otvoriť umiestnenie súboruCtrl+EnterCMD_OPEN_FILEPOSITION
Otvoriť súborFCMD_OPENFOLDER
Nové oknoCtrl+NCMD_LAUNCH_CLONE
Kopírovať do schránkyCtrl+CCMD_COPY2CLIPBOARD
Kopírovať informácie EXIFCtrl+Shift+CCMD_COPY_EXIFINFO
Kopírovať cestu k obrázkuCtrl+Alt+Shift+CCMD_COPY2CLIPBOARD_PATHNAME
Kopírovať ten istý obrázok, ktorý je teraz viditeľnýCtrl+Alt+CCMD_COPY2CLIPBOARD_RESIZED
Kopírovať obrazový súborAlt+CCMD_COPY2CLIPBOARD_FILE
Vymazať súborDelCMD_DELETE
Vymazať súbor natrvalo (obísť Kôš)Shift+DelCMD_DELETE_FORCE
Nájsť súradnice GPS na mapeCtrl+Shift+GCMD_GPS
Spustiť externý editorCtrl+ECMD_LAUNCH_EDITOR
TlačiťCtrl+PCMD_PRINT_DLG
Nastaviť ako pozadie obrazovkyCtrl+Alt+WCMD_WALLPAPER_DLG
Premenovať súborF2CMD_RENAME
Kopírovať súbor do Priečinku s fotkamiInsertCMD_PHOTOFOLDER1_COPY
Presunúť súbor do Priečinku s fotkamiCtrl+InsertCMD_PHOTOFOLDER1_MOVE
Zastaviť prezentáciuCtrl+0CMD_SLIDESHOW_0
Spustiť prezentáciu (1-9 sekúnd)Ctrl+1 - Ctrl+9CMD_SLIDESHOW_N
Ponuka SúborAlt+FCMD_FILE

Zobrazenie

Akcia Klávesová skratka Príkaz v rozhraní príkazového riadku
Skryť lištu hlavnej ponuky`CMD_LOCKTITLEBAR
Skryť ovládací panel~ (Shift+`)CMD_LOCKCONTROLBAR
Zobraziť/skryť informácie EXIFTABCMD_EXIFSHOW_TOGGLE
Zobraziť/skryť okraje okienShift+F5CMD_FRAME_TOGGLE
Zväčšiť+
=
Ctrl++
Ctrl+Wheel
CMD_ZOOM_IN
Zmenšiť-
Ctrl+-
Ctrl+Wheel
Ctrl+NumPad-
CMD_ZOOM_OUT
Zväčšiť (o 1 %)Shift++
Shift+Wheel
CMD_ZOOM_IN_1PERCENT
Zmenšiť (o 1 %)Shift+-
Shift+Wheel
CMD_ZOOM_OUT_1PERCENT
Obnoviť úroveň zväčšeniaAlt+0
/
CMD_ZOOM_OFF
Nastaviť úroveň zväčšenia na 100 %*
Shift+8
NumPad5
CMD_ZOOM_100
Celá obrazovkaAlt+Enter
F11
CMD_FULLSCREEN
MaximalizovaťMCMD_MAXIMIZE
Zobraziť/skryť okno s informáciami o animáciiAlt+ACMD_SHOWHIDE_ANIMINFO
Ponechať okno vždy navrchuCtrl+ACMD_ALWAYSONTOP_TOGGLE
Skryť mini nadpis (na celej obrazovke)Shift+TabCMD_MINITITLE_TOGGLE
Prispôsobiť obrázok do oknaCtrl+*CMD_WINDOWSIZE_FIT2IMAGE
Zobraziť/skryť ovládač zväčšenia/CMD_ZOOM_CONTROL_TOGGLE
Ponuka Priečinok s fotkamiAlt+PCMD_POPUPMENU_PHOTOFOLDER
Ponuka PrezentáciaAlt+WCMD_POPUPMENU_SLIDESHOW
Ponuka ZobrazenieAlt+ICMD_POPUPMENU_IMAGE
Ponuka ZoskupenieAlt+GCMD_POPUPMENU_GROUP
Ponuka ZáložkyAlt+BCMD_POPUPMENU_BOOKMARK

Režim zobrazenia

Akcia Klávesová skratka Príkaz v rozhraní príkazového riadku
Pôvodná veľkosť (100 %)0CMD_VIEWMODE_100
Prispôsobiť oknu9
1
CMD_VIEWMODE_FIT2WINDOW
Prispôsobiť na šírku8CMD_VIEWMODE_FIT2WIDTH
Dva na stránke (zľava doprava →)7CMD_VIEWMODE_TWO_L2R
Dva na stránke (zprava doľava ←)6CMD_VIEWMODE_TWO_R2L
Režim Webtoon5CMD_VIEWMODE_WEBTOON
Roztiahnuť malý obrázokZCMD_VIEWMODE_STRETCH_SMALL_IMAGE_TOGGLE
Prepnúť smer Dva na stránke2CMD_VIEWMODE_TWO_TOGGLE
Posúvať na stredNumPad5CMD_SCROLL_CENTER
Posúvať na severozápadNumPad7CMD_SCROLL_LT
Posúvať na severovýchodNumPad9CMD_SCROLL_RT
Posúvať na juhozápadNumPad1CMD_SCROLL_LB
Posúvať na juhovýchodNumPad3CMD_SCROLL_RB

Spracovanie obrázkov

Akcia Klávesová skratka Príkaz v rozhraní príkazového riadku
Žiadny filterUCMD_FILTER_NONE
ZjemniťICMD_FILTER_INTER
Zjemniť a zaostriťSCMD_FILTER_SHARPEN
Zmeniť farbuCtrl+ICMD_IMAGEPROC_NEGATIVE
Vyváženie gamaCtrl+GCMD_IMAGEPROC_GAMMA
Prevrátiť zvisloCtrl+FCMD_IMAGEPROC_FLIP
Prevrátiť vodorovneCtrl+MCMD_IMAGEPROC_MIRROR
Ďalšie pozadie pre priehľadný obrázokAlt+TCMD_TRANSOPTION_NEXT
Odtiene šedejCtrl+YCMD_IMAGEPROC_GRAY
Otočiť proti smeru hodinových ručičiekCtrl+LCMD_ROTATE_LEFT
Otočiť v smere hodinových ručičiekCtrl+RCMD_ROTATE_RIGHT
Kolmo (bez otáčania)Alt+↑CMD_ROTATION_NONE
Otočiť o 90˚ vľavoAlt+←CMD_ROTATION_L90
Otočiť o 90°vpravoAlt+→CMD_ROTATION_R90
Otočiť o 180˚(hore nohami)Alt+↓CMD_ROTATION_180
Pevná úroveň zväčšeniaCtrl+KCMD_ZOOM_LOCK

Iba na klávesnici

Akcia Klávesová skratka Príkaz v rozhraní príkazového riadku
Rovnaké ako akcia šípky nadol (režim Webtoon: dlhé posúvanie nadol)SpaceCMD_KEY_SPACE
Prejsť na nasledujúci/predošlý obrázok (posúvaním doľava zobraziť rolovací obrázok)Arrow keysCMD_KEY_LEFT
CMD_KEY_RIGHT
CMD_KEY_UP
CMD_KEY_DOWN
Režim Webtoon: Posúvať dole/horePageDN
PageUP
CMD_KEY_PAGEDN
CMD_KEY_PAGEUP

Rôzne

Akcia Klávesová skratka Príkaz v rozhraní príkazového riadku
O BandiVieweF1CMD_ABOUT
KonfiguráciaF5CMD_SETTING
Použiť samostatnú titulnú stránku pre zobrazenie Dva na stránkeShift+SCMD_PAGE_SEPARATECOVER_TOGGLE
Nastavenie HDRAlt+HCMD_POPUPMENU_HDR
Súbor ZáložkyBCMD_BOOKMARK_ADD
Otvoriť súbor uložený naposledy ako záložkaCtrl+BCMD_BOOKMARK_LOADRECENT
Ponuka ZoradenieAlt+S
  • Keď je obrázok zobrazený v aplikácii väčší ako okno aplikácie, podržte kláves Ctrl alebo Shift a podržaním ľavého tlačidla myši posúvajte okno namiesto posúvania obrázka.