Stiahnuť | Kúpiť teraz | História | Nápoveda | Fórum

Ako riešiť problém, keď nemožno zaregistrovať BandiView

Kúpil som si licenciu BandiViewu, ale nemôžem ho zaregistrovať.BandiView Profesionálna edícia vyžaduje na svoju registráciu internetové pripojenie. Po úspešnej registrácii už nie je na používanie BandiViewu potrebné internetové pripojenie.

Ak je pripojenie dobré, ale stále sa vyskytuje chyba a nemôžete zaregistrovať BandiView, skontrolujte, či máte prístup k nižšie uvedenému odkazu.

https://secure.bandisoft.com

Ak je váš prístup úspešný, prehliadač zobrazí nižšie uvedenú správu.Ak nemáte prístup k odkazu, znamená to, že niečo nie je v poriadku so zabezpečeným pripojením, ktoré je potrebné na registráciu z dôvodu iných problémov so sieťou. Skúste problém vyriešiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Preinštalujte BandiView.

Odinštalujte BandiView, ktorý momentálne existuje v počítači. Stiahnite si z oficiálnej webstránky a nainštalujte najnovšiu verziu BandiViewu a skúste sa znova zaregistrovať.

» Stiahnuť BandiView

Nastavte na hodinách v počítači správny čas.

Ak hodiny počítača nie sú správne synchronizované, môže to spôsobiť zlyhanie registrácie. Nastavte hodiny na správny čas a skúste to znova.

Vypnite bránu firewallu a antivírusový softvér.

Brána firewallu alebo antivírusový softvér v systéme môžu brániť BandiViewu nadviazať zabezpečené pripojenie na internet. Na chvíľu ich vypnite, alebo pridajte BandiView do zoznamu dôveryhodných aplikácií a skúste to znova.

V prehliadači povoľte TLS.

Ak je v prehliadači zakázaná akákoľvek verzia TLS, môže to spôsobiť zlyhanie registrácie. Povoľte TLS 1.0/1.1/1.2 v prehliadači nasledovne a skúste to znova.

 1. Otvorte vlastnosti internetu.
 2. Vyberte kartu Rozšírené.
 3. Povoľte TLS 1.0/1.1/1.2, ako je uvedené nižšie.


Zapnite automatickú aktualizáciu koreňových certifikátov.

V OS Windows je normálne, že koreňové certifikáty sa automaticky aktualizujú. Ak je automatická aktualizácia z nejakých dôvodov zakázaná a v počítači nie je platný certifikát, môže to spôsobiť zlyhanie registrácie. Ak chcete povoliť automatickú aktualizáciu, vyskúšajte nasledujúce kroky.

Keďže toto riešenie vyžaduje, aby používateľ upravil systémový register priamo, odporúča sa vytvoriť zálohu aktuálneho registra.

 1. Otvorte Editor registrov. (Spustite regedit.exe.)

 2. Prejdite na nasledujúci kľúč registra.

 3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot
 4. Nastavte nižšie uvedenú hodnotu na 0. Keďže táto hodnota v počiatočnom stave OS Windows neexistuje, môžete ju namiesto toho odstrániť.

 5. DisableRootAutoUpdate
 6. Reštartujte počítač a skúste registráciu znova.


Zoznam chybových kódov

Nižšie je uvedený zoznam častých chýb a ich význam.

Kód chyby: 10-0, 0xbad70010-xx

Nepodarilo sa vytvoriť pripojenie k serveru, potrebné na registráciu. Skontrolujte, či máte prístup na https://secure.bandisoft.com a ak nie, obráťte sa na správcu siete.

Kód chyby: 31-xx, 0xbad70031-xx

Neexistuje žiadne internetové pripojenie alebo brána firewall alebo iné bezpečnostné systémy blokujú prístup aplikácie na internet. Kontaktujte správcu siete.

Kód chyby: 331002-0, 0x50cfa-0

Nie je možné získať prístup ku koreňovému kľúču HKLM. Skontrolujte, či iný softvér tretej strany v systéme nebráni BandiViewu v prístupe ku koreňovému kľúču.

Kód chyby: 331006-0, 333000-0, 331113-0, 0x50cfe-0, 0x514c8-0, 0x50d69-0

E-mailová adresa alebo produktový kľúč (alebo oboje) boli pri registrácii zadané nesprávne. Skontrolujte, či boli všetky informácie zadané správne. Namiesto manuálneho zadávania sa odporúča použiť kopírovanie a prilepenie (Ctrl+C, Ctrl+V).

Kód chyby: 99-12002, xxxx-12002, 0xbad70099-12002

Spôsobené vypršaním časového limitu nadväzovania spojenia so serverom. Skontrolujte bránu firewallu.

Kód chyby: 99-12029, 31-12029, 0xbad70099-12029, 0xbad70031-12029

Nepodarilo sa vytvoriť pripojenie k serveru HTTPS. Skontrolujte nastavenia brány firewallu alebo TLS.

Kód chyby: 99-12037, 0xbad70099-12037

Neexistuje žiadny platný koreňový certifikát. Zapnite automatickú aktualizáciu koreňových certifikátov.

Ak chyba pretrváva, aktualizujte svoj OS Windows na najnovšiu verziu a reštartujte počítač.

Kód chyby: 99-12057, 0xbad70099-12057, 0xbad70006-12057

Hodiny počítača nie sú správne synchronizované. Nastavte hodiny na správny čas a skúste to znova.
Ak sú hodiny správne, vyskúšajte nasledujúce.

 1. Otvorte vlastnosti internetu.
 2. Vyberte kartu Rozšírené.
 3. Vypnite možnosť „Skontrolovať zrušenie certifikátu servera“.

Kód chyby: 99-2148098052, 0xbad70099-2148098052

Zapríčinené zlyhaním overenia certifikátu nainštalovaného v OS.

Kód chyby: XX-2148074245

Brána firewallu alebo iné bezpečnostné systémy blokujú aplikácii prístup na internet. Kontaktujte správcu siete.

Kód chyby: XX-12007

Zapríčinené zlyhaním prekladania DNS. Zmeňte svoj server DNS.

Kód chyby: XX-12157, 0xbad70006-12167

Nepodarilo sa načítať knižnicu SSL.

Vaša knižnica SSL je stará a nekompatibilná. Aktualizujte OS Windows na najnovšiu verziu.


Ak sa vám po všetkých vyššie uvedených riešeniach stále nedarí zaregistrovať BandiView, kontaktujte nás na fóre BandiViewu alebo na apps@bandisoft.com.