Stiahnuť | Kúpiť teraz | História | Nápoveda | Fórum

Ako riešiť problém "Produkt bol zaregistrovaný na príliš veľkom počte zariadení."Ak použijete BandiView na väčšom počte počítačov, než povoľuje zakúpená licencia BandiViewu, po spustení aplikácie sa vám môže zobraziť správa podobná tej, ktorá je uvedená vyššie.

Z počítača, ktorý práve používate (kde sa zobrazila vyššie uvedená správa), už boli registračné informácie aplikácie odstránené. Ak nechcete používať skúšobnú edíciu, mali by ste si zaregistrovať svoju licenciu a aktivovať aplikáciu znova.

  • Z informácií o licencii, ktoré ste dostali e-mailom po kúpe BandiViewu, sa dozviete o maximálnom počte zariadení (počítačov), na ktorých môžete aplikáciu používať. A skontrolujte si, či bol na vašich počítačoch zaregistrovaný rovnaký počet licencií.

  • Ak máte počítače, ktoré momentálne nepoužívate, ale na ktorých bola zaregistrovaná vaša licencia, vymažte z týchto počítačov registračné údaje a aktivujte aplikáciu na počítačoch, ktoré práve používate, alebo zvážte nákup ďalších licencií.

  • Ak bolo pridaných na jeden počítač viacero používateľských účtov, je pravdepodobné, že registračné informácie neboli zo zariadenia úplne odstránené. Aby ste predišli akýmkoľvek problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku zostávajúcich údajov, odporúčame, aby ste vo vyššie uvedenej správe vybrali možnosť Áno, aby ste vymazali registračné údaje a vrátili počítač do rovnakého stavu, v akom bol pred registráciou s vašou licenciou.