Stiahnuť | Kúpiť teraz | História | Nápoveda | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika BandiViewu
Ako zaregistrovať BandiView
Ako riešiť problém, keď nemožno zaregistrovať BandiView
Ako riešiť problém "Produkt bol zaregistrovaný na príliš veľkom počte zariadení."
BandiView v porovnaní s Honeyviewom
Funkcie a technické podmienky
Klávesové skratky BandiViewu
Parametre príkazového riadku
Režim zobrazenia Webtoon (webové komiksy)
Ako nakonfigurovať výstup videa v BandiViewe
Ako exportovať a importovať nastavenia BandiViewu
Formáty súborov podporované BandiViewom
Ako zobrazovať súbory CLIP STUDIO PAINT (.clip) s BandiViewom
Ako zobrazovať súbory PSD (.psd) s BandiViewom
Ako zobrazovať súbory SVG (.svg) s BandiViewom
Podpora BandiViewu pre obrázky v HDR
Podpora HDR v BandiViewe
Ako zapnúť nastavenia HDR v OS Windows
Príklady na podporu HDR
Tipy a triky
Ako nastaviť BandiView, aby automaticky spúšťal prezentáciu

Ako nastaviť BandiView, aby automaticky spúšťal prezentáciu

Pomocou parametrov príkazového riadku, ktoré poskytuje BandiView, ho môžete používať ako aplikáciu na automatickú prezentáciu. Aplikácia sa môže spustiť aj sama, akonáhle sa počítač zapne.

Vytvorenie dávkového súboru

Do programu Poznámkový blok zadajte nasledujúci reťazec a uložte ho ako súbor prezentácia.bat.
c:\photos\ určuje priečinok, v ktorom sa nachádzajú vaše obrázky, a -ss:1 označuje, že čas zobrazenia každej snímky je 1 sekunda.

start "" "C:\Program Files\BandiView\BandiView.exe" -fullscreen -ss -ss:1 -r c:\photos\

Spustite uložený dávkový súbor. BandiView sa spustí a automaticky spustí prezentáciu.

Spustenie BandiViewu pri spustení počítača

  1. Stlačte kláves s logom Windows + R, zadajte príkaz shell:startup a výberom OK otvorte priečinok Po spustení.


  2. Skopírujte a prilepte (alebo len presuňte) súbor prezentácia.bat do priečinka.
  3. Môžete vidieť, ako sa BandiView spustí ihneď po zapnutí počítača a spustí prezentáciu.

Viac informácií nájdete na nižšie uvedenom odkaze.