Stiahnuť | Kúpiť teraz | História | Nápoveda | Fórum

Ako exportovať a importovať nastavenia BandiViewu

Exportovať a importovať môžete nastavenia, ktoré sú aktuálne aplikované v BandiViewe vo vašom systéme. Export a import nastavení BandiViewu uľahčí zmenu podrobných nastavení po preinštalovaní BandiViewu, dokonca aj vtedy, keď naformátujete počítač alebo použijete neskôr nový.

Exportovanie nastavení

  1. V časti Rôzne nastavenia v Konfigurácii BandiViewu kliknite na položku Exportovať nastavenia BandiView. Zadajte cieľový priečinok na export nastavení a BandiView vytvorí v cieľovom priečinku súbor s príponou REG, ako je to znázornené nižšie.
  2. Vytvorený súbor REG dobre uschovajte na pamäťovom médiu (napríklad na jednotke USB) alebo v cloudovom úložisku.


Importovanie nastavení

  1. Keď naformátujete počítač alebo neskôr použijete nový, znova nainštalujte BandiView a vytvorte si kópiu súboru REG v počítači.
  2. Otvorte súbor REG a po zobrazení nasledujúcich dialógových okien kliknite na tlačidlo Áno alebo OK. Spustite BandiView a zistíte, že nastavenia, ktoré ste predtým exportovali, sú plne aplikované.POZNÁMKA

Pred otvorením súboru REG zatvorte všetky otvorené okná BandiView, inak sa nastavenia nedajú importovať.