Stiahnuť | Kúpiť teraz | História | Nápoveda | Fórum

Parametre príkazového riadku

BandiView.EXE poskytuje nasledujúce parametre príkazového riadku:


# BandiView.exe <file_or_folder>
# BandiView.exe <file_or_folder1> <file_or_folder2> [...]
# BandiView.exe <command> [<switches>...] <file_or_folder> [<file_or_folder>...]

file_or_folder

Použite cestu k súboru s obrázkom, k priečinku, v ktorom sa nachádzajú obrázky, alebo k archívu (napr. súbor ZIP, 7Z, RAR), kde sú obrázky archivované.

command

K dispozícii sú nasledujúce príkazy:

/open Otvoriť súbor s obrázkom (voliteľné)
/setup Otvoriť konfiguráciu
/nop Nerobiť nič
/cmdfile Čítanie príkazových riadkov zo zadaného súboru

switches

K dispozícii sú tieto prepínače:

- Zastaviť analýzu prepínača. Ďalej zvážte parametre začínajúce znakom - ako názov cesty
-fg Presunúť okno aplikácie dopredu
-maximize Spustiť aplikáciu v maximalizovanom okne
-fullscreen Spustiť aplikáciu v režime celej obrazovky
-r Rekurzovať do podadresárov
Otvoriť všetky súbory v zadanom priečinku a jeho podpriečinkoch
-p:{password} Zadať heslo na otvorenie šifrovaného archívu
-mode:{MODE} Zadať režim zobrazenia
Dostupné režimy: fit2window, 100, fit2width, l2r, r2l, webtoon
-ss
-ss:{time}
Spustiť prezentáciu
napr. BandiView.exe -ss:3.5 c:\photos\
-page:{page_idx} Presunúť sa na zadanú stránku
-select:{path_name} Vybrať zadané súbory
napr. BandiView.exe /open -select:c:\image\2.jpg c:\image\1.jpg c:\image\2.jpg
BandiView.exe /open -select:c:\image\a.zip|1.jpg c:\image\1.jpg c:\image\a.zip

Príklady

Otvoriť súbor s obrázkom alebo obrázky umiestnené v priečinku alebo archíve.

BandiView /open c:\folder\image.jpg

BandiView c:\folder\image.jpg

BandiView c:\folder\images.zip

BandiView c:\folder

Použiť schránku: namiesto ciest k súborom otvárať obrázky uložené v schránke.
Toto podporuje bitmapové dáta, súbory skopírované pomocou Prieskumníka alebo cesty k súborom v textovom formáte.

BandiView /open clipboard:

Použiť | (potrubie) na otvorenie obrázkov.

type c:\temp\test.jpg | "C:\Program Files\BandiView\BandiView.exe"

magick.exe test.jpg png: | "C:\Program Files\BandiView\BandiView.exe"

Zadať viac ako jeden priečinok a otvoriť súbory vo všetkých z nich.

BandiView c:\folder1\ d:\folder2\ e:\folder3

Otvoriť všetky súbory v zadanom priečinku a jeho podpriečinkoch.

BandiView -r c:\folder

Otvoriť súbory v zašifrovanom archíve. Vyžaduje sa správne heslo.

BandiView -p:password c:\folder\pass.zip

Zadať režim zobrazenia a otvoriť súbor.

BandiView -mode:fit2window c:\folder\test.jpg

Spustiť prezentáciu v režime celej obrazovky a nastaviť zobrazenie každej snímky na 10 sekúnd.

BandiView -fullscreen -ss:10 c:\photos

Načítať a spúšťať príkazový riadok zo zadaného súboru.

BandiView /cmdfile "c:\my commandline file.txt"