Stiahnuť | Kúpiť teraz | História | Nápoveda | Fórum

Ako zobrazovať súbory CLIP STUDIO PAINT (.clip) s BandiViewom

CLIP STUDIO PAINT je aplikácia na kreslenie a maľovanie, ktorú vyvinula spoločnosť Celsys, japonská softvérová spoločnosť na tvorbu grafiky, a formát CLIP (.clip) je formát obrázkového súboru pre súbory vytvorené aplikáciou.


screenshot

Obrázky CLIP, nakreslené v aplikácii CLIP STUDIO PAINT, si môžete s BandiViewom prezerať rýchlo a jednoducho.

   Download BandiView   

Ako ukladať súbory v režime kompatibility

Na zobrazenie súborov CLIP v ich pôvodnej veľkosti (rozlíšení) môžete pri ukladaní súborov použiť režim kompatibility. Otvorte predvoľby aplikácie a nakonfigurujte nastavenia režimu kompatibility, ako je uvedené nižšie.

Súbory, ktoré neboli uložené v režime kompatibility, BandiView dokáže zobraziť len ako obrázky so zmenenou veľkosťou a menšie.

Poznámka

  • V prípade nekompatibilných súborov CLIP, ak je obrázok väčší ako 2 000 x 2 000 pixelov, BandiView zobrazí obrázok so zmenenou veľkosťou na toto rozlíšenie. Obrázok menší ako tento sa zobrazí v pôvodnej veľkosti.
  • Ak používate CLIP STUDIO PAINT verziu 2.2.0 (26-09-2023) alebo novšiu, BandiView môže zlyhať pri zobrazení obrázka v pôvodnej veľkosti kompatibilných súborov CLIP. Ak chcete vyriešiť takýto problém, povoľte možnosť „Súbory .clip vždy zobrazovať v pôvodnej veľkosti“, ako je znázornené na snímke obrazovky nižšie.


  • BandiView môže zlyhať pri správnom zobrazení niektorých typov vektorových vrstiev.