Hlavné funkcie | Ukážky | Porovnávacie testy | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Nápoveda
Bandizip v porovnaní s ostatnými archivátormi
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť ponuku Findera kliknutím pravým tlačidlom myši pre Bandizip
Ako nastaviť Bandizip ako predvolenú aplikáciu na otváranie archívov
Ako otvárať súbory ALZ a EGG na OS Mac
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako zobraziť zoznam súborov v archíve
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako zobraziť náhľad obrázkov, dokumentov a hudobných súborov v archíve
Ako použiť vstavaný prehliadač obrázkov Bandizipu
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Ako použiť predvoľby pri zbalení súborov
Ako používať paralelné rozbalenie
Ako použiť Správcu hesiel
Ako použiť automatické heslo
Ako použiť Opravu archívu
Ako použiť Obnovu hesla
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problém, keď sa vyskytne chyba, ktorá hovorí, že sú potrebné rozdelené archívne súbory
Ako riešiť problém, keď sa extrahovaný súbor aplikácie nedá otvoriť
Ako riešiť problém, keď otváranie archívov trvá príliš dlho
Ako riešiť problém, keď sa znak ikony pre súbory nezobrazuje vo Finderi
Ako riešiť problém, keď sa vo Finderi na bočnom paneli nesprávne zobrazujú externé zväzky
Ako riešiť problém, keď sa ponuka Bandizipu po kliknutí pravým tlačidlom myši nezobrazí v synchronizovanom priečinku s cloudom
Ako riešiť problém s automatickým rozbalovaním súborov z archívov stiahnutých cez Safari
Ako použiť v Bandizipe ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši na OS Mac Ventura
Ako riešiť problém, keď nie je možné otvoriť súbor stiahnutý cez Chrome.
Ako riešiť problém, keď archivujete súbory na externý disk v OS Sonoma, ale archív sa nezobrazí
Ako zmeniť formu normalizácie Unicode používanú pre názvy súborov
Ako povoliť aplikáciu Nap pre Bandizip
Ako skryť služby Bandizipu v kontextovej ponuke Findera
Ako riešiť problém, keď nemožno odinštalovať Bandizip
Ako riešiť problém, keď nemožno nainštalovať Bandizip z obchodu App Store
Ako požiadať o vrátenie peňazí za Bandizip, zakúpený v obchode App Store
Ako zrušiť predplatné Bandizipu 365

커맨드 라인 파라미터

macOS용 반디집은 터미널에서 다음과 같은 커맨드 라인 파라미터를 이용해서 실행할 수 있습니다.

반디집을 터미널에서 실행하는 방법

터미널에서 반디집의 실행 방법

1. open 명령어를 이용해서 app 파일을 실행open /Applications/Bandizip.app --args <archive>
open /Applications/Bandizip.app --args <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
open /Applications/Bandizip.app --args <bcommand> [<switches>...] [<files>...]

이 경우에는 파인더에서 실행하는 것처럼 하나의 앱만 실행되며, 다중으로 실행할 수 는 없습니다.

2. 실행 파일을 직접 실행

macOS용 앱은 Package라는 특수 형식의 폴더로 구성되어 있으며, 내부에 실제 실행 파일이 존재합니다.

반디집의 경우 실제 실행 파일의 위치는 아래와 같습니다.

/Applications/Bandizip.app/Contents/MacOS/Bandizip

뒤에 붙는 파라미터는 위와 동일한 형태로 사용이 가능합니다.Bandizip <archive>
Bandizip <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
Bandizip <bcommand> [<switches>...] [<files>...]

환경설정에서 지정된 기본 작동을 수행한다. 보통은 그냥 압축 파일을 연다.


a Pridať súbory do archívu
x Rozbaliť súbory s úplnou cestou
t Test integrity archívu
d Vymazať súbory z archívu
c Vytvoriť nový archív (alebo prepísať existujúci súbor)
cd Zobraziť dialógové okno 'Nový archív'
rn Premenovať súbory v archíve

Batch Commands

bc Komprimovať každý Názov súboru / priečinka. Ak existuje rovnaký názov archívu, archív sa vytvorí vo formáte "Názov súboru (2)". Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sa nachádza pôvodný súbor alebo priečinok.
bx Rozbaliť každý archív (archívy) do cieľového priečinka. Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sú uložené všetky archívne súbory.
bt Test integrity každého archívu.

- Zastaviť prepínač skenovania
-l:<0...9> Nastaviť úroveň kompresie (0: uložená, 1: rýchla, 5: predvolená, 9: maximálna)
-r- Zakázať podadresáre rekurzie (predvolené)
-r Povoliť podadresáre rekurzie
-aoa Prepísať ihneď všetky existujúce súbory
-aos Preskočiť extrahovanie existujúcich súborov
-aou Automatické premenovanie extrahovaného súboru
(napríklad názov.txt bude premenovaný na názov (2) .txt)
-zopfli Použiť Zopfil ako predvolený kódovač (pomalý)
-p:{password} Nastaviť heslo
-o:{dir} Zadať cieľový priečinok
Iba s príkazom x a dávkovými príkazmi (bc, bx, bt)
-storeroot:<yes|no> -storeroot:yes Zdroj koreňového adresára ako priečinok najvyššej úrovne archívu
-storeroot:no Neuchovávať žiadny priečinok archívu najvyššej úrovne
-y Predpokladajme, že áno na všetky dotazy
Zavrieť (ro)zbalovacie okná na dokončenie úlohy, ak nedôjde k žiadnej chybe
-ex:{list} Zadať zoznam súborov, ktoré sa majú pri zbalení vylúčiť
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Pri zbalení zadať koreňový adresár v archíve
(-root:top_folder)
-fmt:{fmt} Zadať formát archívu
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Zadať veľkosť zväzku
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Nastaviť komentár súboru ZIP
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Zadať cestu k súboru txt, použitému ako komentár k súboru ZIP
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Zadať počet vlákien CPU použitých pri zbalení
(-t:10, -t:1, -t:0)
-cp:NN Zadať kódovú stránku použitú pri otváraní alebo extrahovaní súborov
(Bandizip x -cp:932 japanese.zip)

Príklady dostupnej kódovej stránky
- Chinese Simplified: 936
- Chinese Traditional: 950
- Japanese: 932
- Korean: 949
- UTF-8: 65001
-target:auto Rozbaliť súbory do cieľového priečinka pomocou funkcie Rozbaliť sem.
Ak cieľový priečinok nie je zadaný, súbory sa rozbalia do priečinka, v ktorom existuje každý z archívov.
-target:name Rozbaliť súbory do priečinka s názvom archívu v cieľovom priečinku.
Ak cieľový priečinok nie je zadaný, súbory sa rozbalia do priečinka s názvom archívu v priečinku, kde existuje každý z archívov.

Príklady

아래 예제들은 실행 경로에 다음 경로가 추가되어 있어야 합니다.

/Applications/Bandizip.app/Contents/MacOS

터미널에서 실행할 때 샌드박스 제약을 가지고 있는 앱인 반디집은 ./sample.zip 같이 현재 폴더를 지정하면 인식하지 못합니다.

절대 경로나 현재 계정의 상대 폴더의 형태로 ~/Document/sample.zip 과 같이 지정을 해야 합니다.

Otvoriť archív

Bandizip ~/Documents/sample.zip

Vytvoriť nový archív (prepísať existujúci súbor)

Bandizip c ~/Documents/sample.zip ~/Documents/src1

Bandizip c ~/Documents/sample.zip ~/Documents/src1 ~/Documents/src2

Pridať súbory do archívu

Bandizip a ~/Documents/sample.zip ~/Documents/src/sample.txt

Bandizip a ~/Documents/sample.zip ~/Documents/src/sample1.txt ~/Documents/src/sample2.txt

Bandizip a ~/Documents/sample.zip ~/Documents/src/*.txt ~/Documents/src/*.jpg

Vymazať súbory z archívu

Bandizip d ~/Documents/sample.zip sample.txt

Bandizip d ~/Documents/sample.zip *.txt

Rozbaliť súbory do cieľového priečinka

Bandizip x -o:~/Documents/dest ~/Documents/sample.zip

Pridať súbory do archívu, nastaviť heslo ako Heslo, prepísať ihneď všetky existujúce súbory a zatvoriť dialógové okno

Bandizip a -y -p:Passw0rd ~/Documents/test.zip ~/Documents/src ~/Documents/src

Rozbaliť súbory z viacerých archívov do jedného priečinka

Bandizip bx -o:~/Documents/dst a.zip b.zip c.zip

Pomocou funkcie Rozbaliť sem môžete rozbaliť súbory z viacerých archívov do cieľového priečinka

Bandizip bx -o:~/Documents/dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Zbaliť viac priečinkov (a, b c) s názvom každého priečinka (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip bc a b c

Určiť priečinok najvyššej úrovne archívu

Bandizip c -root:top ~/Documents/test.zip ~/Documents/abc.txt


Premenovať súbory v archíve

Premenovať abc.txt na xyz.txt

Bandizip rn ~/Documents/test.zip abc.txt xyz.txt

Premenovať v podpriečinku abc.txt na xyz.txt

Bandizip rn ~/Documents/test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Premenovať AAA.txt na XXX.txt a BBB.txt na YYY.txt

Bandizip rn ~/Documents/test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Rozbaliť súbory pomocou zástupných znakov

Použiť zástupné znaky v názvoch súborov na rozbalenie súborov alebo testovanie archívov

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Zbaliť viaceré priečinky jednotlivo

Zbaliť priečinky s názvom každého z nich a vytvorť archívy v cieľovom priečinku

Bandizip bc -aoa -o:~/Documents/backup ~/folder1 ~/folder2 ~/folder3

~/folder1 → ~/Documents/backup/folder1.zip
~/folder2 → ~/Documents/backup/folder2.zip
~/folder3 → ~/Documents/backup/folder3.zip