Nápoveda
Bandizip in comparison with other archivers
Viacjadrový procesor
How to use the Finder’s right-click menu for Bandizip
How to set Bandizip as the default app to open archives
How to open ALZ and EGG files on Mac
Rozbaliť sem
How to split a large file into smaller files with Bandizip
How to view a list of files in an archive
How to modify an archive without decompression
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to preview image, document and music files in an archive
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
How to use Parallel Extraction
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
Riešenie problémov
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract a ZIP archive
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
Nemožno spustiť rozbalený súbor aplikácie
How to troubleshoot when it takes too long to open archives
How to troubleshoot when a badge icon for files doesn’t appear in the Finder
How to troubleshoot when the Finder displays for external volumes incorrectly in the sidebar
How to troubleshoot when I can’t uninstall Bandizip
How to troubleshoot when I can’t install Bandizip on the App Store
How to request a refund for Bandizip that you bought from the App Store





Nemožno spustiť rozbalený súbor aplikácie

Aplikácia Mac, ktorá sa šíri prostredníctvom domovskej stránky, skôr ako je na Mac App Store, je zvyčajne distribuovaná vo formáte DMG alebo PKG, ale často sa distribuuje aj vo formáte ZIP. Niekedy však nemožno spustiť extrahovanú aplikáciu pomocou Bandizipu so správou "Aplikáciu sa nepodarilo otvoriť, pretože ju nasadil neznámy vývojár", ako je uvedené nižšie.



Tento problém je spôsobený pravidlami bezpečnostnej politiky pre aplikácie, ktoré sú registrované v App Store od spoločnosti Apple. Ak chcete tento problém vyriešiť, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Otvoriť takto.



Ak problém stále pretrváva, súbor rozbaľte pomocou vyhľadávača, Otvoriť s.....