« Nápoveda

Nemožno spustiť rozbalený súbor aplikácie

Aplikácia Mac, ktorá sa šíri prostredníctvom domovskej stránky, skôr ako je na Mac App Store, je zvyčajne distribuovaná vo formáte DMG alebo PKG, ale často sa distribuuje aj vo formáte ZIP. Niekedy však nemožno spustiť extrahovanú aplikáciu pomocou Bandizipu so správou "Aplikáciu sa nepodarilo otvoriť, pretože ju nasadil neznámy vývojár", ako je uvedené nižšie.

Tento problém je spôsobený pravidlami bezpečnostnej politiky pre aplikácie, ktoré sú registrované v App Store od spoločnosti Apple. Ak chcete tento problém vyriešiť, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Otvoriť takto.Ak problém stále pretrváva, súbor rozbaľte pomocou vyhľadávača, Otvoriť s.....