« Nápoveda

Viacjadrový

Čo je viacjadrový procesor?

Jednotka procesora CPU sa nazýva jadro a procesor s dvoma alebo viacerými jadrami sa nazýva viacjadrový procesor. Pred nedávnom mali počítače CPU s jedným jadrom, ale v poslednej dobe už majú CPU aj viacjadrový procesor. Podpora viacjadrového procesora je teda základným faktorom pri hodnotení výkonu softvéru v súčasnosti.


Viacjadrové zbalenie

Bandizip podporuje viacjadrové zbalenie. Pretože kompresia dát vyžaduje veľa operácií CPU, paralelné zbalenie pomocou viacerých jadier je užitočné na zvýšenie rýchlosti.

Napríklad, Bandizip môže komprimovať 6 krát rýchlejšie so 4 jadrami a 8 vláknami CPU, alebo 13 krát rýchlejšie s 8 jadrami a 16 vláknami CPU.

Tieto obrázky ukazujú porovnanie Bandizipu, ktorý podporuje viacjadier a vyhľadávača, ktorý používa len jedno jadro.Prečo nepoužívať viac jadier počas rozbalovania ?

Môžete vidieť, že využitie CPU je pri zbalovaní s Bandizipom zvýšené na maximum, ale pri rozbalovaní nie je vysoké.

Je to spôsobené algoritmom kompresie dát. Väčšina algoritmov kompresie dát sa realizuje pomocou metódy načítavania dát od začiatku.. Z tohto dôvodu sa môže zbalenie robiť paralelne, ale rozbalenie je ťažké realizovať paralelne.


Prečo používanie CPU niekedy nie je vysoké pri zbalení?

Tiež by mohol byť problém s nízkym využitím CPU pri kompresii. Operáciu kompresie si pripomeňme v nasledujúcich krokoch.

Označenie súboru, ktorý chcete zbaliť (na pôvodnej jednotke) ▶ Zbalenie (CPU) ▶ Zápis do archívu (na cieľovú jednotku)

Zvyčajne je kompresia v týchto krokoch obmedzená, aj keď využitie procesora je vysoké. V niektorých prípadoch, ako je napríklad použitie pomalých médií ( USB kľúč, sieťová jednotka ...), prekážkou nie je procesor, ale disk I / O, takže využitie procesora nemusí byť vysoké.

Dokonca aj pri zbalení veľkého množstva súborov s menšou veľkosťou (menej ako 100 KB), podiel CPU nemusí byť vysoký.