Nápoveda
Bandizip in comparison with other archivers
Viacjadrový procesor
How to use the Finder’s right-click menu for Bandizip
How to set Bandizip as the default app to open archives
How to open ALZ and EGG files on Mac
Rozbaliť sem
How to split a large file into smaller files with Bandizip
How to view a list of files in an archive
How to modify an archive without decompression
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to preview image, document and music files in an archive
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
Riešenie problémov
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract ZIP archive
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
Nemožno spustiť rozbalený súbor aplikácie
How to troubleshoot when it takes too long to open archives
How to troubleshoot when a badge icon for files doesn’t appear in the Finder
How to troubleshoot when the Finder displays for external volumes incorrectly in the sidebar
How to troubleshoot when I can’t uninstall Bandizip
How to troubleshoot when I can’t install Bandizip on the App Store
How to request a refund for Bandizip that you bought from the App Store

〈 Nápoveda

Viacjadrový procesor

Čo je viacjadrový procesor?

Jednotka procesora CPU sa nazýva jadro a procesor s dvoma alebo viacerými jadrami sa nazýva viacjadrový procesor. Pred nedávnom mali počítače CPU s jedným jadrom, ale v poslednej dobe už majú CPU aj viacjadrový procesor. Podpora viacjadrového procesora je teda základným faktorom pri hodnotení výkonu softvéru v súčasnosti.

Viacjadrové zbalenie

Bandizip podporuje viacjadrové zbalenie. Pretože kompresia dát vyžaduje veľa operácií CPU, paralelné zbalenie pomocou viacerých jadier je užitočné na zvýšenie rýchlosti.Napríklad, Bandizip môže komprimovať 6 krát rýchlejšie so 4 jadrami a 8 vláknami CPU, alebo 13 krát rýchlejšie s 8 jadrami a 16 vláknami CPU.

Tieto obrázky ukazujú porovnanie Bandizipu, ktorý podporuje viacjadier a vyhľadávača, ktorý používa len jedno jadro.
Prečo nepoužívať viac jadier počas rozbalovania ?

Môžete vidieť, že využitie CPU je pri zbalovaní s Bandizipom zvýšené na maximum, ale pri rozbalovaní nie je vysoké.

Je to spôsobené algoritmom kompresie dát. Väčšina algoritmov kompresie dát sa realizuje pomocou metódy načítavania dát od začiatku. Z tohto dôvodu sa môže zbalenie robiť paralelne, ale rozbalenie je ťažké realizovať paralelne.

Prečo používanie CPU niekedy nie je vysoké pri zbalení?

Tiež by mohol byť problém s nízkym využitím CPU pri kompresii. Operáciu kompresie si pripomeňme v nasledujúcich krokoch.

Označenie súboru, ktorý chcete zbaliť (na pôvodnej jednotke) ▶ Zbalenie (CPU) ▶ Zápis do archívu (na cieľovú jednotku)

Zvyčajne je kompresia v týchto krokoch obmedzená, aj keď využitie procesora je vysoké. V niektorých prípadoch, ako je napríklad použitie pomalých médií ( USB kľúč, sieťová jednotka ...), prekážkou nie je procesor, ale disk I / O, takže využitie procesora nemusí byť vysoké.

Poznámka

  • Dokonca aj pri zbalení veľkého množstva súborov s menšou veľkosťou (menej ako 100 KB), podiel CPU nemusí byť vysoký.
  • 7zip podporuje viacjadrovú kompresiu pri zbalení súborov do formátu ZIP, ale funguje iba pre viac súborov a nie pre jeden súbor.