Nápoveda
Bandizip in comparison with other archivers
Viacjadrový procesor
How to use the Finder’s right-click menu for Bandizip
How to set Bandizip as the default app to open archives
How to open ALZ and EGG files on Mac
Rozbaliť sem
How to split a large file into smaller files with Bandizip
How to view a list of files in an archive
How to modify an archive without decompression
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to preview image, document and music files in an archive
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
How to use Parallel Extraction
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
Riešenie problémov
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract a ZIP archive
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
Nemožno spustiť rozbalený súbor aplikácie
How to troubleshoot when it takes too long to open archives
How to troubleshoot when a badge icon for files doesn’t appear in the Finder
How to troubleshoot when the Finder displays for external volumes incorrectly in the sidebar
How to troubleshoot when I can’t uninstall Bandizip
How to troubleshoot when I can’t install Bandizip on the App Store
How to request a refund for Bandizip that you bought from the App Store

Rozbaliť semKliknutím pravým tlačidlom myši na vaše archívne súbory sa v ponuke zobrazí položka „Rozbaliť sem“. Táto funkcia funguje nasledovne:

  1. Ak je v archíve iba jeden súbor, rozbalí sa do aktuálneho umiestnenia.


  2. Ak sú všetky súbory v archíve zbalené v jednom priečinku, ten sa rozbalí do aktuálneho umiestnenia. V prípade, ako je uvedený nižšie, sa v aktuálnom umiestnení vytvorí priečinok "fotografie" a všetky súbory sa rozbalia do tohto priečinka.


  3. V ostatných prípadoch sa vaše súbory rozbalia do priečinka (názov-archívu). V prípade, ako je príklad uvedený nižšie, sa v aktuálnom umiestnení vytvorí priečinok „fotografie_A“ a všetky súbory sa rozbalia do priečinka. Ak už existuje priečinok s rovnakým názvom, namiesto toho sa vytvorí (názov-archívu) (2), (názov-archívu) (3) ....


Archívne súbory komprimované v systéme Unix sú často zoskupené do jedného priečinka. Keď tieto súbory rozbalíte do priečinka s názvom archívu, môže byť nepohodlné mať viac priečinkov s rovnakým názvom.

V tomto prípade je užitočné použiť „Rozbaliť sem“. Bandizip automaticky určí, či rozbalí súbory do aktuálneho priečinka alebo do priečinka s názvom archívu.