Hlavné funkcie | Ukážky | Porovnávacie testy | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum

Referenčné hodnoty - Bandizip pre OS Mac

Rýchlosť zbalenia ZIP

  iMac 27 (2019, 8core)
  Mac Pro (2019, 28core)
  Zbalenie viacerých malých súborov
  poty-2011-media → poty-2011-media.zip
  Zbalenie jedného veľkého súboru
  Mojave_InstallESD.dmg → Mojave_InstallESD.zip
  Zbalenie náhodného dátového súboru s mierou kompresie približne 50 %
  lzdata_2G_R2 → lzdata_2G_R2.zip

  Bandizip Mac Finder (Archive Utility)

Rýchlosť rozbalenia

  iMac 27 (2019, 8core)
  Mac Pro (2019, 28core)
  Rýchlosť rozbalenia ZIP
  poty-2011-media.zip → poty-2011-media
  Rýchlosť rozbalenia ZIP
  Mojave_InstallESD.zip → Mojave_InstallESD.dmg
  Rýchlosť rozbalenia 7Z
  Mojave_InstallESD.7z → Mojave_InstallESD.dmg
  Rýchlosť rozbalenia RAR
  Mojave_InstallESD.rar → Mojave_InstallESD.dmg

  Bandizip The Unarchiver

Testovacie prostredie

Systém


iMac 27 (2019)
Mac Pro (2019)
CPU 3.5 GHz Intel Core i9 (8 Core, 16 Thread) 2.5 GHz Intel XeonW (28 Core, 56 Thread)
Memory 24GB 2667MHz DDR4 768GB 2933MHz DDR4 ECC
Date 2020/05/27 2020/06/03
OS macOS Catalina 10.15.5 macOS Catalina 10.15.5

Testovacie súbory

Testovací softvér

Poznámka