Hlavné funkcie | Ukážky | Porovnávacie testy | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum

Nápoveda

 1. Bandizip v porovnaní s ostatnými archivátormi
 2. Ako použiť viacjadrový procesor
 3. Ako použiť ponuku Findera kliknutím pravým tlačidlom myši pre Bandizip
 4. Ako nastaviť Bandizip ako predvolenú aplikáciu na otváranie archívov
 5. Ako otvárať súbory ALZ a EGG na OS Mac
 6. Ako použiť Rozbaliť sem
 7. Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
 8. Ako zobraziť zoznam súborov v archíve
 9. Ako upraviť archív bez rozbalenia
 10. Ako nastaviť heslo pre archív
 11. Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
 12. Ako zobraziť náhľad obrázkov, dokumentov a hudobných súborov v archíve
 13. Ako použiť vstavaný prehliadač obrázkov Bandizipu
 14. Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
 15. Ako použiť predvoľby pri zbalení súborov
 16. Ako používať paralelné rozbalenie
 17. Ako použiť Správcu hesiel
 18. Ako použiť automatické heslo
 19. Ako použiť Opravu archívu
 20. Ako použiť Obnovu hesla

Riešenie problémov

 1. Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
 2. Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
 3. Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
 4. Ako riešiť problém, keď sa vyskytne chyba, ktorá hovorí, že sú potrebné rozdelené archívne súbory
 5. Ako riešiť problém, keď sa extrahovaný súbor aplikácie nedá otvoriť
 6. Ako riešiť problém, keď otváranie archívov trvá príliš dlho
 7. Ako riešiť problém, keď sa znak ikony pre súbory nezobrazuje vo Finderi
 8. Ako riešiť problém, keď sa vo Finderi na bočnom paneli nesprávne zobrazujú externé zväzky
 9. Ako riešiť problém, keď sa ponuka Bandizipu po kliknutí pravým tlačidlom myši nezobrazí v synchronizovanom priečinku s cloudom
 10. Ako riešiť problém s automatickým rozbalovaním súborov z archívov stiahnutých cez Safari
 11. Ako použiť v Bandizipe ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši na OS Mac Ventura
 12. Ako riešiť problém, keď nie je možné otvoriť súbor stiahnutý cez Chrome.
 13. Ako riešiť problém, keď archivujete súbory na externý disk v OS Sonoma, ale archív sa nezobrazí
 14. Ako zmeniť formu normalizácie Unicode používanú pre názvy súborov
 15. Ako povoliť aplikáciu Nap pre Bandizip
 16. Ako skryť služby Bandizipu v kontextovej ponuke Findera
 17. Ako riešiť problém, keď nemožno odinštalovať Bandizip
 18. Ako riešiť problém, keď nemožno nainštalovať Bandizip z obchodu App Store
 19. Ako požiadať o vrátenie peňazí za Bandizip, zakúpený v obchode App Store
 20. Ako zrušiť predplatné Bandizipu 365