Nápoveda

 1. Bandizip v porovnaní s ostatnými archivátormi
 2. Viacjadrový procesor
 3. Ako používať ponuku vyhľadávača kliknutím pravým tlačidlom myši pre Bandizip
 4. Ako nastaviť Bandizip ako predvolenú aplikáciu na otváranie archívov
 5. Ako otvárať súbory ALZ a EGG na OS Mac
 6. Rozbaliť sem
 7. Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
 8. Ako zobraziť zoznam súborov v archíve
 9. Ako upraviť archív bez rozbalenia
 10. Ako nastaviť heslo pre archív
 11. Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
 12. Ako zobraziť náhľad obrázkov, dokumentov a hudobných súborov v archíve
 13. Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša.
 14. How to use presets when compressing files
 15. Ako používať paralelné rozbalenie
 16. Ako používať Správcu hesiel
 17. Ako použiť automatické heslo
 18. Ako použiť Opravu archívu
 19. Ako použiť Obnovu hesla

Riešenie problémov

 1. Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
 2. Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
 3. Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
 4. Ako riešiť problémy, keď sa extrahovaný súbor aplikácie nedá otvoriť
 5. Ako riešiť problémy, keď otváranie archívov trvá príliš dlho
 6. Ako riešiť problémy, keď sa znak ikony pre súbory nezobrazuje vo Vyhľadávači
 7. Ako riešiť problémy, keď sa vo Vyhľadávači na bočnom paneli nesprávne zobrazujú externé zväzky
 8. Ako riešiť problém, keď nemôžem odinštalovať Bandizip
 9. Ako riešiť problém, keď nemôžem nainštalovať Bandizip z obchodu App Store
 10. Ako požiadať o vrátenie peňazí za Bandizip, zakúpený v obchode App Store