Nápoveda

 1. Bandizip v porovnaní s ostatnými archivátormi
 2. Ako použiť viacjadrový procesor
 3. Ako používať ponuku Findera kliknutím pravým tlačidlom myši pre Bandizip
 4. Ako nastaviť Bandizip ako predvolenú aplikáciu na otváranie archívov
 5. Ako otvárať súbory ALZ a EGG na OS Mac
 6. Ako použiť Rozbaliť sem
 7. Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
 8. Ako zobraziť zoznam súborov v archíve
 9. Ako upraviť archív bez rozbalenia
 10. Ako nastaviť heslo pre archív
 11. Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
 12. Ako zobraziť náhľad obrázkov, dokumentov a hudobných súborov v archíve
 13. Ako používať vstavaný prehliadač obrázkov Bandizipu
 14. Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša.
 15. Ako používať predvoľby pri zbaleníi súborov
 16. Ako používať paralelné rozbalenie
 17. Ako používať Správcu hesiel
 18. Ako použiť automatické heslo
 19. Ako použiť Opravu archívu
 20. Ako použiť Obnovu hesla

Riešenie problémov

 1. Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
 2. Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
 3. Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
 4. Ako riešiť problémy, keď sa extrahovaný súbor aplikácie nedá otvoriť
 5. Ako riešiť problémy, keď otváranie archívov trvá príliš dlho
 6. Ako riešiť problémy, keď sa znak ikony pre súbory nezobrazuje vo Finderi
 7. Ako riešiť problémy, keď sa vo Finderi na bočnom paneli nesprávne zobrazujú externé zväzky
 8. Ako riešiť problémy s automatickým rozbalovaním súborov z archívov stiahnutých cez Safari
 9. Ako používať v Bandizipe ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši na OS Mac Ventura
 10. Ako zmeniť formu normalizácie Unicode používanú pre názvy súborov
 11. Ako povoliť aplikáciu Nap pre Bandizip
 12. Ako riešiť problémy, keď nemôžem odinštalovať Bandizip
 13. Ako riešiť problémy, keď nemôžem nainštalovať Bandizip z obchodu App Store
 14. Ako požiadať o vrátenie peňazí za Bandizip, zakúpený v obchode App Store