Nápoveda
Bandizip v porovnaní s ostatnými archivátormi
Viacjadrový procesor
Ako používať ponuku vyhľadávača kliknutím pravým tlačidlom myši pre Bandizip
Ako nastaviť Bandizip ako predvolenú aplikáciu na otváranie archívov
Ako otvárať súbory ALZ a EGG na OS Mac
Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako zobraziť zoznam súborov v archíve
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako zobraziť náhľad obrázkov, dokumentov a hudobných súborov v archíve
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša.
Ako používať paralelné rozbalenie
Ako používať Správcu hesiel
Ako použiť Opravu archívu
Ako použiť Obnovu hesla
Riešenie problémov
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď sa extrahovaný súbor aplikácie nedá otvoriť
Ako riešiť problémy, keď otváranie archívov trvá príliš dlho
Ako riešiť problémy, keď sa znak ikony pre súbory nezobrazuje vo Vyhľadávači
Ako riešiť problémy, keď sa vo Vyhľadávači na bočnom paneli nesprávne zobrazujú externé zväzky
Ako riešiť problém, keď nemôžem odinštalovať Bandizip
Ako riešiť problém, keď nemôžem nainštalovať Bandizip z obchodu App Store
Ako požiadať o vrátenie peňazí za Bandizip, zakúpený v obchode App Store

Ako používať Správcu hesiel

Bandizip for macOS provides a password manager since v6.11; If you frequently compress and decompress archives with long and complex passwords, the password manager can make your job easier.

CAUTION

 • The password manager stores your passwords in the device and doesn’t encrypt them. The passwords can be leaked by an attacker even with a master password.
 • The passwords stored in the device can be corrupted for a variety of causes. If you use a very complex password, NEVER depend entirely on the password manager.
 • Using “Sync your settings to iCloud” also synchronizes the passwords in the password manager.

Store a new password in the password manager
 1. Click Bandizip > Password Manager… in the menu bar.
 2. Click Add and enter a new password. You may also enter a display name to identify the password.
 3. Click OK.
 4. You may delete, edit, or rearrange the passwords stored in the password manager.

NOTE: If you click Cancel or X (instead of OK) to close a dialog box, any modifications you make on the dialog box will not be saved.

Compress with the stored password 1. When creating a new archive, click Set Password….
 2. Click the button at the right of the password entry space. You may find a list of the passwords stored in the password manager.
  If you’ve entered a display name when storing the password, the name is displayed instead of the password itself.
 3. Select the password or display name you want and click OK.

Decompress with the stored password

If a password in an archive is also stored in your password manager, it becomes easier to enter the password. 1. When decompressing an encrypted archive, a dialog box for password entry is displayed.
  Click the button at the right of the password entry space. You may find a list of the passwords stored in the password manager.
 2. Select the password or display name correct for the archive and click OK.

Set a master password

Unless a master password is set, passwords stored in the password manager can be viewed by anyone who uses the PC. If you use the password manager on a public or shared computer, it is strongly recommended to set a master password. 1. Open the password manager and click Set Master Password….
 2. Enter a master password you want and click OK.

NOTE: If you click Cancel or X (instead of OK) to close a dialog box, any modifications you make on the dialog box will not be saved.

Once a master password is set, entry of the master password is required when accessing the password manager directly or viewing the passwords stored in the password manager for (de)compressing.

If you’ve forgotten your master password, click Reset when you’re asked to enter the master password. Keep in mind that resetting the master password will also delete all the password information stored in the password manager.