Nápoveda
Bandizip v porovnaní s ostatnými archivátormi
Viacjadrový procesor
Ako používať ponuku vyhľadávača kliknutím pravým tlačidlom myši pre Bandizip
Ako nastaviť Bandizip ako predvolenú aplikáciu na otváranie archívov
Ako otvárať súbory ALZ a EGG na OS Mac
Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako zobraziť zoznam súborov v archíve
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako zobraziť náhľad obrázkov, dokumentov a hudobných súborov v archíve
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša.
How to use presets when compressing files
Ako používať paralelné rozbalenie
Ako používať Správcu hesiel
Ako použiť automatické heslo
Ako použiť Opravu archívu
Ako použiť Obnovu hesla
Riešenie problémov
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď sa extrahovaný súbor aplikácie nedá otvoriť
Ako riešiť problémy, keď otváranie archívov trvá príliš dlho
Ako riešiť problémy, keď sa znak ikony pre súbory nezobrazuje vo Vyhľadávači
Ako riešiť problémy, keď sa vo Vyhľadávači na bočnom paneli nesprávne zobrazujú externé zväzky
Ako riešiť problém, keď nemôžem odinštalovať Bandizip
Ako riešiť problém, keď nemôžem nainštalovať Bandizip z obchodu App Store
Ako požiadať o vrátenie peňazí za Bandizip, zakúpený v obchode App Store

Ako používať Správcu hesiel

Bandizip pre OS Mac poskytuje správcu hesiel od verzie 6.11. Ak často komprimujete a dekomprimujete archívy dlhými a zložitými heslami, správca hesiel vám môže uľahčiť prácu.

UPOZORNENIE

 • Správca hesiel ukladá vaše heslá v zariadení a nešifruje ich. Heslá môžu byť prezradené útočníkom aj s hlavným heslom.
 • Heslá uložené v zariadení môžu byť poškodené z rôznych príčin. Ak používate veľmi zložité heslo, NIKDY sa úplne nespoliehajte na správcu hesiel.
 • Pomocou „Synchronizovať nastavenia do iCloudu“ sa tiež synchronizujú heslá v správcovi hesiel.

Uloženie nového hesla v správcovi hesiel
 1. Kliknite na Bandizip > Správca hesiel... na paneli ponuky.
 2. Kliknite na Pridať a zadajte nové heslo. Môžete tiež zadať zobrazované meno na identifikáciu hesla.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Heslá uložené v správcovi hesiel môžete odstrániť, upraviť alebo zmeniť.

POZNÁMKA: Ak zatvoríte dialógové okno kliknutím na tlačidlo Zrušiť alebo X (namiesto tlačidla OK), žiadne úpravy, ktoré v dialógovom okne vykonáte, sa neuložia.

Zbaliť s uloženým heslom 1. Pri vytváraní nového archívu kliknite na Nastaviť heslo….
 2. Kliknutím na tlačidlo IvI napravo od priestoru na zadanie hesla môžete nájsť zoznam hesiel uložených v správcovi hesiel.
  Ak ste pri ukladaní hesla zadali zobrazované meno, namiesto samotného hesla sa zobrazí meno.
 3. Vyberte požadované heslo alebo zobrazované meno a kliknite na tlačidlo OK.

Rozbaliť s uloženým heslom

Ak je heslo v archíve uložené aj vo vašom správcovi hesiel, zadávanie hesla bude jednoduchšie. 1. Pri rozbalovaní zašifrovaného archívu sa zobrazí dialógové okno na zadanie hesla.
  Kliknutím na tlačidlo IvI napravo od priestoru na zadanie hesla môžete nájsť zoznam hesiel uložených v správcovi hesiel.
 2. Vyberte správne heslo alebo zobrazované meno pre archív a kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie hlavného hesla

Pokiaľ nie je nastavené hlavné heslo, heslá uložené v správcovi hesiel si môže prezerať každý, kto používa počítač. Ak používate správcu hesiel na verejnom alebo zdieľanom počítači, dôrazne vám odporúčame nastaviť hlavné heslo. 1. Otvorte správcu hesiel a kliknite na Nastaviť hlavné heslo….
 2. Zadajte požadované hlavné heslo a kliknite na tlačidlo OK.

POZNÁMKA: Ak zatvoríte dialógové okno kliknutím na tlačidlo Zrušiť alebo X (namiesto tlačidla OK), žiadne úpravy, ktoré v dialógovom okne vykonáte, sa neuložia.

Po nastavení hlavného hesla sa pri priamom prístupe k správcovi hesiel alebo pri prezeraní hesiel uložených v správcovi hesiel na zbalenie /rozbalenie/ vyžaduje zadanie hlavného hesla.

Ak ste zabudli svoje hlavné heslo, po zobrazení výzvy na zadanie hlavného hesla kliknite na tlačidlo Obnoviť. Majte na pamäti, že resetovaním hlavného hesla sa odstránia aj všetky informácie o heslách uložených v správcovi hesiel.