Hlavné funkcie | Ukážky | Porovnávacie testy | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Nápoveda
Bandizip v porovnaní s ostatnými archivátormi
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť ponuku Findera kliknutím pravým tlačidlom myši pre Bandizip
Ako nastaviť Bandizip ako predvolenú aplikáciu na otváranie archívov
Ako otvárať súbory ALZ a EGG na OS Mac
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako zobraziť zoznam súborov v archíve
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako zobraziť náhľad obrázkov, dokumentov a hudobných súborov v archíve
Ako použiť vstavaný prehliadač obrázkov Bandizipu
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Ako použiť predvoľby pri zbalení súborov
Ako používať paralelné rozbalenie
Ako použiť Správcu hesiel
Ako použiť automatické heslo
Ako použiť Opravu archívu
Ako použiť Obnovu hesla
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problém, keď sa vyskytne chyba, ktorá hovorí, že sú potrebné rozdelené archívne súbory
Ako riešiť problém, keď sa extrahovaný súbor aplikácie nedá otvoriť
Ako riešiť problém, keď otváranie archívov trvá príliš dlho
Ako riešiť problém, keď sa znak ikony pre súbory nezobrazuje vo Finderi
Ako riešiť problém, keď sa vo Finderi na bočnom paneli nesprávne zobrazujú externé zväzky
Ako riešiť problém, keď sa ponuka Bandizipu po kliknutí pravým tlačidlom myši nezobrazí v synchronizovanom priečinku s cloudom
Ako riešiť problém s automatickým rozbalovaním súborov z archívov stiahnutých cez Safari
Ako použiť v Bandizipe ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši na OS Mac Ventura
Ako riešiť problém, keď nie je možné otvoriť súbor stiahnutý cez Chrome.
Ako riešiť problém, keď archivujete súbory na externý disk v OS Sonoma, ale archív sa nezobrazí
Ako zmeniť formu normalizácie Unicode používanú pre názvy súborov
Ako povoliť aplikáciu Nap pre Bandizip
Ako skryť služby Bandizipu v kontextovej ponuke Findera
Ako riešiť problém, keď nemožno odinštalovať Bandizip
Ako riešiť problém, keď nemožno nainštalovať Bandizip z obchodu App Store
Ako požiadať o vrátenie peňazí za Bandizip, zakúpený v obchode App Store
Ako zrušiť predplatné Bandizipu 365

카탈리나에서 반디집 아이콘 표시 오류


macOS 카탈리나 (버전 10.15)에서 파인더의 기본 아카이브 유틸리티가 지원하는 zip이나 tar같은 파일의 경우,

기본 연결 프로그램을 변경하면, 아이콘이 정상적으로 표시되지 않는 문제가 발생하고 있습니다.

이 경우 파인더에서 기본 지원하는 확장자가 아닌 파일들은 아이콘이 정상적으로 표시되고 있는 것으로

보아서는, 카탈리나 OS의 버그인 것으로 보입니다.

심지어는 기본 연결 프로그램을 파인더의 기본 아카이브 유틸리티로 다시 돌려도 처음과는

다른 아이콘으로 바뀌는 것을 볼 수 있습니다.

기본 아이콘연결프로그램을 반디집으로 변경다시 기본 아카이브 유틸리티로 변경그 외 파인더에서 기본 지원하지 않는 확장자의 아이콘은 잘 나오고 있습니다.※ 현재 BigSur Beta5 (11.0) 기준으로 정상적으로 표시되고 있는 걸 확인할 수 있습니다.