Ako manuálne zlúčiť rozdelený archív ZIP
Ako otvoriť súbor Z01
Ako otvoriť súbor haozip01.zip
Ako vypnúť automatické odosielanie dát
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako rozbaliť z archívu iba súbory bez podpriečinkov
Ako odstrániť položky Bandizipu z kontextovej ponuky v OS Windows 11
Ako vypnúť automatické odosielanie dát

Keď nainštalujete Bandizip prvýkrát, začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté, ako je znázornené nižšie, a Bandizip bude automaticky odosielať štatistiky používania a správy o zlyhaní.Ak už bol Bandizip nainštalovaný a chcete vypnúť funkciu odosielania, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.


Použite Editor databázy Registrov.

  1. Otvorte Editor databázy Registrov a prejdite na nasledujúci kľúč databázy Registrov.
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bandizip

  3. Nastavte uvedenú hodnotu na 0 ako je uvedené nižšie.
  4. AutoReportPoužite parameter príkazového riadku.

Spustite nasledujúce príkazy cez príkazový riadok alebo dávkové súbory. (Je potrebné ho spustiť ako správca.)

REG ADD HKLM\SOFTWARE\Bandizip /v AutoReport /t REG_DWORD /f /d 0