Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Ako manuálne zlúčiť rozdelený archív ZIP
Ako otvoriť súbor Z01
Ako otvoriť súbor haozip01.zip
Ako vypnúť automatické odosielanie dát
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako rozbaliť z archívu iba súbory bez podpriečinkov
Ako odstrániť položky Bandizipu z kontextovej ponuky v OS Windows 11
Ako manuálne zlúčiť rozdelený archív ZIP

Funkcia „Opraviť archív“ Bandizipu podporuje iba jeden archív ZIP. Ak je váš poškodený archív rozdelený archív ZIP alebo ak potrebujete z iných dôvodov vytvoriť rozdelený archív ZIP do jedného archívu bez opätovnej kompresie, môžete rozdelený archív ZIP zlúčiť manuálne pomocou jednoduchých príkazov.

1. Skontrolujte svoje súbory.

Rozdelená kompresia vo formáte ZIP vytvára súbory s príponou „z01“, „z02“, ... a súbor s príponou „zip“, ako je znázornené nižšie.2. Zlúčiť súbory

V umiestnení súboru otvorte príkazový riadok a spustite nasledujúce príkazy.

copy /b sample.z01 + sample.z02 + sample.zip merge.zipUPOZORNENIE

Dávajte pozor na poradie, v akom zadávate názvy súborov. Súbor „zip“ musí byť posledný. Pretože sa súbory môžu poškodiť, ak zadáte nesprávne príkazy, zaistite si, aby ste si ponechali záložnú kópiu pôvodných súborov.

3. Otvoriť spojený archív.

Môžete zistiť, že archív „merge.zip“ bol vytvorený podľa obrázka nižšie. Zlúčený archív môžete otvoriť alebo začať opravovať archív.UPOZORNENIE

Archív, ktorý bol zlúčený touto metódou, sa nemusí dať otvoriť alebo môže zobraziť chybové hlásenie.