Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Ako manuálne zlúčiť rozdelený archív ZIP
Ako otvoriť súbor Z01
Ako otvoriť súbor haozip01.zip
Ako vypnúť automatické odosielanie dát
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako rozbaliť z archívu iba súbory bez podpriečinkov
Ako odstrániť položky Bandizipu z kontextovej ponuky v OS Windows 11
Ako otvoriť súbor Z01

Väčšina archivačných softvérov, ako je aj Bandizip, zvyčajne po zbalení súboru vytvorí jeden archív ZIP.Pri použití samostatnej konfigurácie však môže archivátor rozdeliť súbor na niekoľko častí a vytvoriť súbory „z01“, „z02“, ... okrem jedného archívu „zip“.Rozdelená kompresia je metóda kompresie, pri ktorej sa veľký súbor zbalí a rozdelí na menšie súbory. Iba otvorením ZIP archívu pomocou Bandizipu a jeho rozbalením sa automaticky rozbalia aj pôvodné dáta, ktoré sú uložené v súboroch "z01", "z02", .... Samotný súbor z01 nemusí a nemôže byť rozbalený.Bandizip vám umožňuje otvoriť súbor ZIP (so súborom Z01) a všetky ostatné zbalené súbory.

   Download Bandizip