Hlavné funkcie | Ukážky | Porovnávacie testy | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Ako manuálne spojiť rozdelený archív ZIP
Ako rozbaliť viacero archívov vo Vyhľadávači (Finder}
Ako zmeniť predvolené aplikácie v OS Mac
Ako zachovať prípony súborov pri zbalení súborov v OS Mac
Ako zabrániť oddeleniu kórejských abeced v názvoch súborov Hangeul


Ako rozbaliť viacero archívov vo Vyhľadávači (Finder}

Ak chcete rozbaliť dva alebo viac archívov vo Vyhľadávači, musíte vykonať samostatné rozbalenie pre každý archív. Ak však používate Bandizip, môžete rozbaliť viacero archívov naraz pomocou ponuky Vyhľadávača s pravým tlačidlom myši pre Bandizip.

Nápoveda » Ako používať kontextovú ponuku Vyhľadávača [Findera] pre Bandizip

Po aktivovaní ponuky pravým tlačidlom myši vyberte dva alebo viac archívov a kliknite na ne pravým tlačidlom myši. Funkcie Bandizipu sa zobrazia v ponuke tak, ako je to znázornené nižšie.Kliknite na „Rozbaliť každý archív sem“ alebo „Rozbaliť do samostatných priečinkov“. Zistíte, že sa vytvorí viacero priečinkov a súbory sa extrahujú z archívov do priečinkov.

POZNÁMKA: „Rozbaliť sem“ nemusí v určitej situácii vytvoriť žiadny priečinok.

Nápoveda » Ako používať funkciu Rozbaliť sem