Hlavné funkcie | Ukážky | Porovnávacie testy | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Ako manuálne spojiť rozdelený archív ZIP
Ako rozbaliť viacero archívov vo Vyhľadávači (Finderi)
Ako zmeniť predvolené aplikácie v OS Mac
Ako zachovať prípony súborov pri zbalení súborov v OS Mac
Ako zabrániť oddeleniu kórejských abeced v názvoch súborov Hangeul


Ako manuálne spojiť rozdelený archív ZIP

Funkcia „Oprava archívu“ v Bandizipe podporuje iba jeden archív ZIP. Ak je váš poškodený archív rozdelený archív ZIP alebo ak potrebujete z iných dôvodov vytvoriť rozdelený archív ZIP do jedného archívu bez opätovného zbalenia, môžete rozdelený archív ZIP zlúčiť ručne pomocou jednoduchých príkazov.

1. Skontrolujte svoje súbory.

Rozdelené rozbalenie vo formáte ZIP vytvára súbory s príponou „z01“, „z02“, ... a súbor s príponou „zip“, ako je znázornené nižšie.2. Spojte súbory.

Otvorte terminál, prejdite do umiestnenia súboru a spustite nasledujúce príkazy.

cat sample.z01 sample.z02 sample.zip > merge.zipUPOZORNENIE

Dávajte pozor na poradie, v akom zadávate názvy súborov. Súbor „zip“ musí byť posledný. Pretože súbory sa môžu poškodiť, ak zadáte nesprávne príkazy, ponechajte si záložnú kópiu pôvodných súborov.

3. Otvorte spojený archív.

Môžete zistiť, že archív „merge.zip“ bol vytvorený podľa obrázka nižšie. Spojený archív môžete otvoriť alebo začať s opravou archívu.UPOZORNENIE

Archív, ktorý bol spojený týmto spôsobom, sa nemusí otvoriť alebo môže zobraziť chybové hlásenie.