〈 KB

Čo je to za súbor, ktorého názov začína predponou ._?

OS Mac vytvára súbory, ktorých názvy začínajú bodkou a podčiarkovníkom (._), na ukladanie informácií o iných súboroch. Tieto súbory s predponou pred ich názvami sú vytvorené iba v niektorých súborových systémoch vyvinutých spoločnosťou Apple, vrátane FAT a exFAT. OS Mac považuje súbory za určitý druh systémových súborov a robí ich neviditeľnými pre svojho používateľa, ale súbory si stále môžete prezerať v OS Windows.

Napríklad po skopírovaní súboru na jednotku USB vo formáte exFAT...


  • Súbory, ktoré môžete zobraziť v aplikácii Mac Finder

  • Neviditeľné súbory, ktoré môžete nájsť pomocou Terminálu

  • Súbory, ktoré môžete zobraziť v OS Windows