〈 KB

Názvy domén, ktoré používa Bandisoft

Názvy domén pre aktualizácie

Aplikácie od Bandisoftu pre OS Windows používajú na aktualizácie aplikácií nasledujúce názvy domén:

Názov domény na aktiváciu

Aplikácie od Bandisoftu pre OS Windows používajú na svoju online aktiváciu nasledujúci názov domény: