〈 KB

Názvy domén, ktoré používa Bandisoft

Názvy domén pre aktualizácie

Aplikácie od Bandisoftu pre Windows používajú na aktualizácie aplikácií nasledujúce názvy domén.

  • *.bandi.so
  • *.bandisoft.com

Domain names for activation

Bandisoft's applications for Windows are using the following domain names for their online activation.

  • https://secure.bandisoft.com