〈 KB

Ako riešiť problémy, keď inštalácia balíka AppX zlyhá

Niektoré produkty Bandisoftu sú poskytované ako balíky AppX alebo ako inštalačné balíky AppX, aby sa zobrazila kontextová ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši. Ak balík AppX nie je správne nainštalovaný, kontextová ponuka po kliknutí pravým tlačidlom sa nemusí zobraziť.Na vyriešenie problému skúste nasledovné.

Aktualizujte OS Windows na najnovšiu verziu.

Ak ste si nainštalovali BandiView, ale nemôžete nájsť "Zobraziť s BandiViewom" v kontextovej ponuke, aktualizujte svoj OS Windows na najnovšiu verziu.

Na správne zobrazenie kontextovej ponuky BandiViewu je potrebný OS Windows 10 verzia 2004 (máj 2020) alebo novší.

Zapnite bránu firewallu.Ak je vaša brána firewallu zakázaná, môže sa vám zobraziť chybové hlásenie (kód chyby 0x80073d0a alebo 0x800706d9), ako je to uvedené vyššie.

Pozrite si Nápovedu vo vyššie uvedenom odkaze a najskôr povoľte bránu firewallu OS Windows, a ak problém pretrváva, skúste nasledujúce.

  1. Otvorte Editor registrov. (Spustite regedit.exe.)

  2. Prejdite na nasledujúci kľúč registra.

  3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpssvc
  4. Nastavte nižšie uvedenú hodnotu na 2.

  5. Start
  6. Reštartujte počítač.

Poznámka