〈 Nápoveda

Klávesové skratky pre Honeyview

Honeyview podporuje mnoho klávesových skratiek pre rýchlejšie a pohodlnejšie prezeranie obrázkov.

Hlavné klávesové skratky

 • Otvoriť súbor: F2, Ctrl+O
 • Otvoriť priečinok: F
 • Zavrieť súbor: F4
 • Vybrať obrázok: Enter
 • Zobraziť v Prieskumníkovi Windows: Ctrl+Enter
 • Zobraziť/*skryť EXIF informácie o obrázku Tab
 • Nastaviť ako tapetu: Ctrl+Alt+W
 • Vymazať fotku: Delete
 • Vymazať fotku natrvalo: Shift+Delete
 • Kopírovať do priečinka s fotografiami: Insert
 • Otvoriť pomocou externého editora obrázkov: Ctrl+E
 • Tlačiť: Ctrl+P
 • Kopírovať pôvodný obrázok do schránky: Ctrl+C
 • Kopírovať obrázok so zmenenou veľkosťou do schránky: Ctrl+Alt+C
 • Kopírovať s cestou k súboru do schránky: Ctrl+Alt+Shift+C
 • Konfigurácia: F5
 • Info o programe: F1
 • Koniec: ESC, X, Ctrl+W

Presunúť na obrázok

 • Ďalší obrázok PgDn, Down Arrow, Right Arrow, Space, NumPad 0
 • Predošlý obrázok: PgUp, Up Arrow, Left Arrow, Backspace, Shift+Space
 • Prvý obrázok: Home
 • Posledný obrázok: End
 • Ďalšia 10. strana: Ctrl+PgDn
 • Predošlá 10. strana: Ctrl+PgUp
 • Ďalšia 100. strana: Ctrl+Shift+Right Arrow
 • Predošlá 100. strana: Ctrl+Shift+Left Arrow
 • Ďalšia náhodná strana: Ctrl+Alt+PgDn
 • Predošlá náhodná strana: Ctrl+Alt+PgUp
 • Ďalší priečinok/archív: ]
 • Predošlý priečinok/archív: [
 • Ďalšia strana (dvojité zobrazenie): Shift+PgDn
 • Predošlá strana (dvojité zobrazenie): Shift+PgUp
 • Ďalší obrázok (pre súbor s viacerými obrázkami): Alt+PgDn
 • Predošlý obrázok (pre súbor s viacerými obrázkami): Alt+PgUp

Zobraziť obrázok

 • Originálna veľkosť (100%): 0
 • Prispôsobiť do okna: 9, 1
 • Prispôsobiť na šírku 8
 • Inteligentná dvojstrana (vľavo → vpravo): 7
 • Inteligentná dvojstrana (vľavo←vpravo): 6
 • Roztiahnuť malé obrázky: Z
 • Prepnúť dvojstranu (vľavo↔vpravo): 2

Zväčšiť/zmenšiť

 • Zväčšiť: +
 • Zmenšiť: -
 • Opraviť úroveň zväčšenia: Ctrl+K
 • Zväčšiť o 1 %: Ctrl++
 • Zmenšiť o 1 %: Ctrl+-
 • Zväčšenie obrázka na 100 %: *
 • So zväčšením - Zobraziť/skryť ukážku: /
 • So zväčšením - Presunúť vpravo hore: NumPad 9
 • So zväčšením - Presunúť vľavo hore: NumPad 7
 • So zväčšením - Presunúť vpravo dole: NumPad 3
 • So zväčšením - Presunúť vľavo dole: NumPad 1
 • So zväčšením - Presunúť doprava: NumPad 6
 • So zväčšením - Presunúť doľava: NumPad 4
 • So zväčšením - Presunúť hore NumPad 8
 • So zväčšením - Presunúť dole: NumPad 2
 • So zväčšením - Presunúť na stred: NumPad 5

Efekty obrázkov

 • Filter obrázka – žiadny filter: U
 • Filter obrázka – zjemniť: I
 • Filter obrázka - zjemniť a zaostriť: S
 • Obrátené farby: Ctrl+I
 • Gamma korekcia: Ctrl+G
 • Preklopiť vertikálne: Ctrl+F
 • Preklopiť horizontálne: Ctrl+M
 • Originálna poloha: Alt+Up Arrow
 • Otočiť o 90° doľava: Alt+Left Arrow
 • Otočiť o 90° doprava: Alt+Right Arrow
 • Otočiť hore nohami: Alt+Down Arrow
 • Otočiť o 90˚ proti smeru hodinových ručičiek: Ctrl+L
 • Otočiť o 90° v smere hodinových ručičiek: Ctrl+R

Prezentácia

 • Spustiť prezentáciu: Ctrl+1~9
 • Zastaviť prezentáciu: Ctrl+0

Záložky

 • Pridať do záložiek: B
 • Upraviť záložky: F3
 • Otvoriť posledné záložky: Ctrl+B

Priečinok s fotografiami

 • Kopírovať do priečinka s fotografiami 1: Insert
 • Presunúť do priečinka s fotografiami 1: Ctrl+Insert
 • Kopírovať do priečinka s fotografiami 2: Shift+Insert

Upraviť okno

 • Maximalizovať/Obnoviť: M
 • Na celú obrazovku: Alt+Enter, N, F11
 • Minimalizovať: Q
 • Vždy navrchu: Ctrl+A

Ostatné

 • Zamknúť hornú ponuku: `
 • Zamknúť dolnú ponuku: ~
 • Znova otvoriť vzhľad: Ctrl+F5
 • Nové okno: Ctrl+N
 • Zobraziť/skryť orámovanie: Shift+F5
 • Kopírovať EXIF informácie do schránky: Ctrl+Shift+C
 • Zobraziť súradnice GPS obrázku na mape: Ctrl+Shift+G
 • Dialógové okno prevodu obrázkov: Ctrl+T

Ovládanie myšou

 • Zobraziť predošlý/ďalší obrázok: Mouse Wheel Up/Down
 • Rolovať nahor/nadol: Mouse Wheel Up/Down
 • Zväčšiť/zmenšiť Ctrl+Mouse Wheel Up/Down
 • Maximalizovať/Obnoviť: Double Click
 • Celá obrazovka/Obnoviť: Middle Click
 • Zväčšiť na 100 %: Ctrl+Middle Click