Stiahnuť | Ukážky | Kúpiť teraz | Nápoveda | WebP | Ako na to | História | Fórum
WebP 101
Základné poznatky o WebP
Funkcie WebP
História WebP
Zistiť viac o WebP
Výhody WebP
Nevýhody WebP
Kvalita WebP
Technológia WebP
Stratová a bezstratová kompresia WebP
Časté otázky o WebP
Čo je WebP?
Ako si môžete prezerať WebP?
Ako môžete previesť obrázok WebP na obrázok v iných formátoch?
Existuje nejaký bezplatný prevodník WebP, ktorý môžete použiť?
Najčastejšie technické otázky o WebP
Aká je najlepšia kvalita pre WebP?
Ako môžete nahrať obrázok WebP na webové stránky?
Akú maximálnu veľkosť môže mať obrázok WebP?
Čo by ste si mali pamätať pri prevode obrázka na obrázok WebP?

Stratová a bezstratová kompresia WebP

Často sa mylne hovorí, že bezstratová kompresia je lepšia ako stratová, ale nie je tomu tak. Každý z nich sa používa na iné účely.

Možno sa zamyslíte nad tým, ako sa rozhodnúť či uložiť obrázok ako JPG alebo ako PNG.

Fotografiu zhotovenú fotoaparátom (mobilným telefónom) by ste nechceli uložiť ako súbor PNG s bezstratovou kompresiou; jeho veľkosť súboru by bola príliš veľká Je efektívnejšie uložiť obrázok zobrazujúci skutočné objekty ako súbor JPG so stratovou kompresiou.

Naopak, ak potrebujete zachovať pôvodnú kvalitu počítačom vygenerovanej grafiky alebo dokumentov, je lepšie uložiť obrázok ako súbor PNG s bezstratovou kompresiou.

Je ťažké určiť, ktorá z nich je lepšia, stratová, či bezstratová kompresia. V závislosti od vášho účelu by ste si mali vybrať medzi týmito dvoma.

Aj keď formát GIF používa bezstratovú kompresiu, formát podporuje iba 256 rôznych farieb, a preto používa aj proces kvantizácie, ktorý znižuje počet farieb použitých v obrázku. V dôsledku toho je kvalita obrazu do určitej miery horšia.

Uloženie obrázka ako súboru WebP so stratovou kompresiou má, samozrejme, rozdiel v kvalite obrázka. Zhoršenie kvality, spôsobené stratovou kompresiou formátu WebP, je však ľudským okom len ťažko rozpoznateľné. Obrázok môžete uložiť ako súbor WebP so stratovou kompresiou bez obáv o kvalitu obrázka. Viac informácií

WebP podporuje stratovú aj bezstratovú kompresiu a pri ukladaní obrázka ako súboru WebP by ste si mali vybrať medzi týmito dvoma.

Honeycam dokáže analyzovať váš obrázok a automaticky vybrať najvhodnejšiu metódu kompresie pre obrázok.

   Free Download Honeycam