BandiNamer

BandiNamer je program, ktorý dokáže zabrániť problému alebo ho opraviť, keď sú spoluhlásky a samohlásky názvu súboru v Hangeul (kórejská abeceda) v systéme Windows od seba oddelené.

BandiNamer môže zmeniť normalizačný formulár Unicode, používaný pre názov súboru, aby sa zabránilo rozdeleniu súboru, keď pripojíte súbory k e-mailu, a môže jednoducho opraviť rozdelené názvy súborov, aby sa v systéme Windows zobrazovali správne.


BandiNamer for macOS

BandiNamer for Windows


macOS 11 (Big Sur) or later
Zadarmo
Download on the App Store

Windows 10 or later, 64-bit processor
Zadarmo
Download

O programe BandiNamer

BandiNamer je program, ktorý dokáže zmeniť formy textového zobrazenia názvov súborov Unicode, vytvorených v OS Mac.

Názvy súborov Hangeul, vytvorené v systéme OS Mac, môžu mať navzájom oddelené spoluhlásky a samohlásky, ak sa súbory prenesú do OS Windows. BandiNamer môže tomuto problému zabrániť zmenou formy textového zobrazenia názvov súborov Unicode na NFC.

Názvy súborov NFC pri tom môžu byť automaticky prevedené na NFD, zatiaľ čo sa súbory prenášajú z OS Mac do OS Windows. BandiNamer pre OS Windows môže tento problém vyriešiť, stačí preniesť súbory do OS Windows a pomocou programu opraviť názvy súborov.


Nápoveda o probléme oddelených spoluhlások a samohlások v názvoch súborov Hangeul

#Ako zabrániť rozdeleniu názvov súborov
#Ako opraviť rozdelené názvy súborov

BandiNamer for macOS

BandiNamer for Windows

Ako zabrániť rozdeleniu spoluhlások a samohlások súboru Hangeul v OS Mac

  Download on the App Store

 1. Použite BandiNamer na prevod názvu súboru na NFC
 2.     

 3. Odošlite súbor pomocou aplikácie Mail v OS Mac
  Iné emailové aplikácie tretích strán automaticky prevádzajú názvy súborov.

Ako opraviť rozdelený názov súboru Hangeul v OS Windows, aby správne zobrazoval

  Download

 1. Nájdite súbor, ktorého názov je rozdelený
 2. Použite BandiNamer na opravu názvu súboru
 3.