Ukážky Bandizipu


Úvodná obrazovka


Nastavenia


Nový archív


Archivácia


Prezeranie


Rozbalenie


Integrácia do Prieskumníka a Zobrazenie náhľadu archívu